Landsbygdsnätverket
Jan Malmgren

Jan Malmgren, VD, Byutveckling AB

Vad är Smarta landsbygder för dig?
Det är en plats där invånare kommunicerar och tar tillvara på råvaror och kompetens. På samma sätt som olika avdelningar på ett företag måste kommunicera för att fungera, så behöver invånare, företag, föreningar och kommunen samspela.

På vilket sätt har du engagerat dig i en smart landsbygd?
- Från början handlade det om entreprenörsutveckling för ungdomar. Jag startade en webbsida - veberod.nu - som nu har 200 företag. Den blev en plattform kommunikation. Nu har vi bolaget byutveckling.se som äger smartabyar.se. Här har exempelvis Unga smarta byar ett projekt med 3D-printing av skyddsvisir. Vi vill också utveckla AI i hela byn!

Varför har du engagerat dig i Smarta landsbygder?
Jag vill göra något gott och vettigt!

Publicerades