Landsbygdsnätverket
Per-Ivar Persson

Per-Ivar Persson, Projektledare Vision 2030, Södra Årefjällen ekonomisk förening

Vad är Smarta landsbygder för dig?

‑ Min utgångspunkten är att vi måste ha ett hållbart samhälle. En smart landsbygd innebär att vi inte reser lika mycket. Då måste de varor och tjänster vi behöver finnas lokalt eller kunna levereras smartare och snabbare. Smart landsbygd innebär också en kunskapsuppbyggnad lokalt.

På vilket sätt har du engagerat dig i en smart landsbygd?

‑ Jag är engagerad genom den Södra Årefjällen ekonomisk förening och arbetet med Vision 2030. Den innehåller bland annat ett satsningsområde om klimatsmarta transporter med klimatsmarta fordon för anropsstyrd kollektivtrafik, samåkning och bilpool. Det ska landa i ett större innovationsprojekt. Vi vill också bygga upp en så kallad hub - eller Välkomstcenter - i Undersåker där vi på smarta sätt kan "lasta om" personer och varor. Exempelvis ska gäster kunna hämta och lämna utrustning eller få sitt bagage transporterat till sitt boende.

Varför har du engagerat dig i Smarta landsbygder?

‑ Jag köpte ett pensionat i Undersåker för 15 år sedan och engagerade mig då i föreningen. Sedan dess har intresset för landsbygdsutveckling vuxit. Det finns möjligheter - det går att förändra!

Publicerades