Landsbygdsnätverket

Program

9.00 Inledning
Catarina Nordin Thorpe, ordförande arbetsgruppen Smarta landsbygder och Leader Sjö, Skog och Fjäll

9.05 Hur kan vi arbeta lokalt med och för Smarta landsbygder?
David Bennet, Omställningsnätverket

9.30 Vilka ekonomiska effekter kan ett bygdebolag ge?
Eva-Lena Skalstad, Lapland Vuollerim

9.45 Lokal ekonomi
Ylva Lundkvist Fridh, Mikrofonden

9.55 Paus

10.05 Hur kan Smarta landsbygder-strategier docka an till leaderstrategier?
Jacqueline Hellsten, Leader Sörmlandskusten

10.15 Gruppdiskussion

10.40 Finansiering av Smarta landsbygder utöver Leader
Liv Edström, Tillväxtverket

10.50 Paus

11.00 Hur kan vi jobba med Smarta indikatorer?
Jacqueline Hellsten, Leader Sörmlandskusten

11.05 Gruppdiskussion

11.30 Summering av workshopen i sin helhet
Catarina Nordin Thorpe, ordförande arbetsgruppen Smarta Landsbygder och Leader Sjö, Skog och Fjäll

11.40 Tack för idag!