Landsbygdsnätverket

Bättre service till bygden

Med hjälp av Leader har Bygdegårdsföreningen i Värmskog skapat en servicepunkt i bygden som är till för alla.
– För oss var det helt avgörande att de hade en kunskap om våra lokala behov och förutsättningar, säger Dag Hallén från Bygdegårdsföreningen.

Bygdegårdsföreningen i värmländska Värmskog har länge spelat en aktiv roll för landsbygdsutvecklingen i området. För 7-8 år sedan föddes idén om att skapa någon form av bygdecentrum eller servicepunkt. Diskussionerna ledde fram till att man 2017 skickade in sin första ansökan till Leader Närheten.

– Vi höll på i nästan två år med förberedelserna. Vi träffade föreningarna, företagen och folk i allmänhet för att verkligen utröna vilka behovs som fanns. Det kändes viktigt att ha alla med på tåget. Allt bygger på att det är en ideell verksamhet och därför måste man skapa något som bygden verkligen vill ha, säger Dag Hallén.

Bybor som hjälps åt att bygga Värmskogs servicecenter.

Lokal förankring

Leader kopplades in tidigt och kunde stötta med strategiarbete, hjälpte till att bygga nätverk och med föreningens ansökan. Dag Hallén menar att Leaders lokala förankring var avgörande för slutresultatet.

– Projektet hade aldrig kunnat genomföras utan Leader. Självklart för att det gav oss möjligheten att söka pengar för investeringen, men också för att de har en lokal strategi och faktiskt känner till vad vi gör. Det blir inte samma sak att ringa någon centralt som inte har koll och försöka förklara.

Föreningen beviljades ett investeringsbidrag på två miljoner kronor och i juni 2020 invigdes nybygget. Idag finns här kafé, pub, konferenslokaler och arbetsytor. Tanken är att lokalerna ska kunna användas av både företagare, turister och fastboende. Framöver hoppas man kunna inrätta ett digitalt vårdrum i lokalerna och ha utlämning av matkassar beställda online.

Många hjälptes åt

Camilla Nyström, verksamhetsledare för Leader Närheten, menar att Servicepunkt i Värmskog är ett bra exempel på ett lyckat leaderprojekt. Hon pekar på den gemensamma visionen, den breda delaktigheten och det ideella engagemanget – och hur allt detta sammantaget har drivit utvecklingen framåt.

– Bygdegårdsföreningen var starkast drivande i projektet men det fanns en väldigt bred förankring hela vägen. Grums kommun spelade en viktig roll liksom en rad föreningar, företag och invånare i bygden. Projektet har haft ett tydligt underifrånperspektiv redan från start och det gjorde att vi kände oss väldigt trygga i att göra en så pass stor investering. Det var en satsning och en vision som hela bygden ställde sig bakom.

– Det här är verkligen ett projekt att vara superstolt över – både de, vi och alla. Under projekttiden har det blivit ett otroligt uppsving i engagemanget lokalt och jag är säker på att det arbetet bara kommer fortsätta att utvecklas.

Tillbaka till samlingssidan för leaderprojekten

Fakta: Servicepunkten i Värmskog

Leaderområde: Leader Närheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektägare: Bygdegårdsföreningen Värmskog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Dag Hallén, sundetvarmskog@gmail.com

Projektperiod: 2017-03-19 – 2020-12-31

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden

Fler projekt med liknande tema:

I leaderområdet Tornedalen 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns projektet Digital lanthandel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades