Landsbygdsnätverket
Fyra fotbollar ligger på en gräsplan med fotbollsmål i bakgrunden.

Foto: Travel Nomades/Unsplash

Behov av ökad representation av unga inom fotbollen

Många unga vill vara med och påverka, men saknar naturliga ingångar till styrelserum och andra beslutsfattande forum. Det menar Elina Erenrot, själv engagerad inom fotbollen sedan tonåren. Följ med in i demokrativeckorna där vi börjar med fotbollen.

Sveriges fotbollsföreningar har närmare en miljon medlemmar och den stora majoriteten av dem är barn och ungdomar. Ändå saknas i stor utsträckning deras röster och åsikter i fotbollens beslutsfattande organ. Det vill 23-åriga Elina Erenrot ändra på.

– Om vi ska lyckas göra fotbollen mer attraktiv och få fler att stanna kvar så måste vi få in de ungas tankar och idéer om hur vår verksamhet ska bedrivas.

– Vi unga kan komma med nya infallsvinklar och synsätt på de utmaningar vi har framför oss. Det behövs, på samma sätt som vi behöver erfarenheten och kunskapen från de som är äldre.

Kombinationen mellan generationer ger en dynamik som i slutändan underlättar för oss att nå de visioner och mål som vi har satt upp.

Elina Erenrot, ordförande för Stockholms Fotbollsförbunds ungdomskommitté. På bilden har hon svart hår och en svart tröja.

Med unga för demokrati

Själv engagerade sig Elina tidigt inom fotbollen. Som domare och tränare sedan 13-årsåldern och senare på en rad olika uppdrag på klubb- och distriktsnivå. Idag arbetar hon bland annat som tränare, instruktör och sedan förra året är hon också ordförande för Stockholms Fotbollsförbunds ungdomskommitté.

– Vi arbetar med frågor som berör alla barn och unga som håller på med fotboll. Hur ska vi arbeta för en lugnare matchmiljö? Hur ska fotbollen bli mer attraktiv för unga? Hur får vi en mer jämlik och jämställd fotboll?

Vi har nätverksträffar, arrangerar föreläsningar och workshops och jobbar på många olika sätt för att skapa en diskussion om fotbollens framtid.

Goda exempel och förebilder

Stockholms Fotbollförbund är dessvärre ganska ensamma att ha en ungdomskommitté. Det är bara ytterligare något enstaka av landets 24 distrikt som har följt Stockholms exempel. Ett faktum som Elina Erenrot beklagar och hoppas kan ändras framöver.

– Det bästa hade varit om Sveriges Fotbollförbund hade startat en ungdomskommitté för att visa att detta är en viktig fråga. Det hade kunnat inspirera fler distrikt att ta efter och på sikt kanske det hade kunnat smitta av sig till föreningarna också. Fotbollen är ju till för barn och unga, då måste vi lyssna på vad de säger.

Själv är Elina Erenrot övertygad om att många unga i själva verket vill vara med och påverka. Det är inte brist på engagemang som är problemet. Och så pekar hon på värdet av beslutsfattande förebilder.

Det är otroligt viktigt att visa att det faktiskt går att påverka. Att visa barn och unga att deras röster är viktiga och att de kan innebära förändring, i föreningen, i distriktet eller till och med i Sveriges Fotbollförbund.

Text: Jakob Hydén

Publicerades