Landsbygdsnätverket

Biogas naturligt komplement i grisproduktionen

Med runt 15 000 slaktgrisar per år har Alviksgården i Norrbotten ovanligt goda förutsättningar för att producera biogas. Både gödsel och slakteriavfall används i anläggningen som uppfördes 1998 och byggdes ut 2001.

Ett grundläggande miljötänk fanns i bakgrunden när man bestämde sig för att satsa på biogas, men också en övertygelse om att det var en bra affär. Produktionen av energi räcker idag för att täcka behovet i verksamheten. Nu funderar man på att investera i storskalig gödselseparering och tillverkning av pellets, för eget bruk men också för försäljning.

Vad gick bra?

– Idag fungerar anläggningen bra, även om den kräver daglig tillsyn. Den gamla delen av anläggningen använder vi som efterrötkammare och den står för 30 procent av vår totala energiproduktion.

Vad gick mindre bra?

– Kunskapen var begränsad här uppe när vi körde igång och vi hade bland annat problem med för stora mängder spån och halm. I våras drabbades vi också av en brand i anläggningen.

FAKTA

Verksamhet: Grisuppfödning, slakteriverksamhet, spannmålsodling
Typ av energiproduktion: Biogas
Kostnad investering: Runt 20 miljoner
Produktionsmängd: 7 miljoner kWh/år
Användning: drygt 4 miljoner kWh/år
Antal anställda: 35 anställda
Areal: 200 hektar
Kontakt: Mikael Lång, mikael.lang@tele2.se, 0706-280436

Publicerades