Landsbygdsnätverket

Biogassatsning gjorde Frigiva självförsörjande

På Frigiva gård i Norrbotten stod man 2012 i valet och kvalet när gården behövde en ny värmeanläggning. Valet föll på en gårdsbaserad biogasanläggning, något det inte har funnits anledning att ångra.

Numera är Frigiva gård i princip självförsörjande avseende både värme och el, mjölkproduktionen är hållbar ur ett klimat- och miljöperspektiv och tack vare att produktionen ökar gödselvärdet har användningen av konstgödsel dessutom kunnat reduceras. Nu planerar man att utöka den fossilfria energiproduktionen med solceller.

Vad gick bra?

– Produktionen är stabil och okomplicerad. Det känns bra att ha investerat i en fossilfri produktion. Jag tror det är viktigt att fler djurbönder gör det för att öka samhällets förståelse och acceptans för djurhållning över lag.

Har du några goda råd att ge?

– Rent ekonomiskt är det inte någon jättestor vinning, men idag finns det nyckelfärdiga billigare anläggningar. Dessutom finns det biogasstöd, som vi inte visste om när vi gjorde investeringen.

FAKTA

Verksamhet: 160 mjölkkor, växtodling, skogsbruk
Typ av energiproduktion: Biogas, offerter inne för att utveckla solenergi
Kostnad investering: 5 miljoner kronor
Produktionsmängd: Cirka 200.000 kWh/år
Användning: Cirka 200.000 kWh/år
Antal anställda: 6 anställda
Areal: 360 hektar åkermark, 350 hektar skogsmark
Kontakt: Herbert Nyman, frigiva@allt2.se, 0705-378153

Publicerades