Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanj maj 2019

Bred verksamhet med egen elproduktion

Skogsbruk, kursgård, fastighetsbolag, rörindustri och säljare av solpaneler. Peter Tagesson är en mångsysslare. Nu har han satsat på en egen anläggning av solpaneler på en av gårdens byggnader.

Med utgångspunkt från Björkholmen i Västergötland driver Peter Tagesson med familj skogsbruk, fastighetsbolag, kursgård och en mindre rörindustri. 

Fossilfrikampanj maj 2019

Dessutom säljer han solpaneler och 2016 installerade han en egen anläggning på ett av gårdens hustak. Det han framför allt gillar är att anläggningen i princip är helt underhållsfri och rent ekonomiskt ser investeringen ut att löna sig snabbt – redan efter sju år räknar Peter Tagesson med att satsningen är betalad.

Vad gick bra?

– Investeringsstödet fungerade smidigt och vi kunde finansiera satsningen på egen hand. Om bara några år kommer all el som produceras vara ren vinst.

Vad gick mindre bra?

Fossilfrikampanj maj 2019

 

– Allt gick bra, men det är ju en del beslut som måste fattas, till exempel rörande leverantör och service. Förr var det också enklare att göra vissa delar själv, idag är det mer reglerat.

 

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– …politikerna slopade gränsen för mikroproducent som idag går vid 43 kilowatt. En annan begränsning är att du bara får investeringsstöd en gång per byggnad.

Text: Jakob Hydén

FAKTA
Verksamhet: Skogsbruk, småindustri, kursgård, fastighetsbolag och återförsäljare av solpaneler
Areal: 250 hektar
Antal anställda: 6-7
Energiproduktion: Solel
Produktion: 6000 kWh/år
Användning: 35 000 kWh/år
Investeringskostnad: 100 000 kronor.
Kontaktperson: Peter Tagesson, 0703-442831

Publicerades