Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanj

Byn Simris producerar sin egen energi

I byn Simris på Österlen har E.ON skapat ett lokalt självförsörjande energisystem, drivet med vindkraft och solenergi.

Projektet är det första i sitt slag i Sverige och bygger till stor del på det stora miljöengagemang som finns i byn.

fossilkampanj

Ett trettiotal fastigheter har utrustats med styrbara värmepumpar, varmvattenberedare eller solceller och batterier. Finansieringen på runt 30 miljoner kronor kom till största delen från EU.

Vad gick bra?

– Projektet medför stora samhällsvinster, bland annat genom att minska behovet av omfattande investeringar i det befintliga nätet. Jag tror att detta kan bli en förebild för många andra mindre samhällen i Sverige, säger Peder Kjellén, projektledare på E.ON.

Vilka var utmaningarna?

Fossilfri Simris 3

– Projektet använder en hel del ny teknik som ibland skapade flaskhalsar. Eftersom vi är tidigt ute så finns det inte heller så mycket tillgänglig information.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om…

– … regleringen och lagstiftningen kring den här sortens lösningar anpassas.

FAKTA

Verksamhet: Lokalt energisystem drivet med solceller, vindkraft och biodiesel.
Antal anställda: Cirka 20 personer har varit inblandade i projektet. Driften sköts på en 50-procentig tjänst inom ramen för befintlig driftcentral.
Energiproduktion: Totalt 2 miljoner kWh per år, varav vindkraften står för lite mer än hälften.
Användning: Byns förbrukning ligger på cirka 2,1 miljoner kWh per år.
Investeringskostnad: Totalkostnaden för projektet var cirka 30 miljoner kronor.
Kontaktperson: Projektledare Peder Kjellén, simris@eon.se, 072-4523834

Publicerades