Landsbygdsnätverket
Kvinna i hus som håller på att byggas.

– Om skärgården ska fortsätta att vara en levande miljö så måste vi locka olika demografiska och socioekonomiska grupper. Det är ju det som skapar ett samhälle, säger Lolotte Stenbock.

Detaljplan gör det möjligt för fler att flytta till skärgården

Fler åretruntboende är nyckeln för att bibehålla servicen i skärgården. Dyra tomter och byggpriser, omfattande strandskydd och en svårlöst VA-problematik sätter käppar i hjulet för den välbehövliga befolkningsökningen men på Ornö finns konkreta planer på hur problemet ska lösas.

Det som ska få fart på befolkningsökningen på ön är den detaljplan som just nu behandlas i Haninge kommun. Den ska möjliggöra uppåt 100 nya bostäder i området kring Kyrkviken.

– Det har varit förödande för skärgårdssamhällena att så stor andel av husen som tidigare var åretruntboenden har blivit sommarhus vilket har gjort det allt svårare att upprätthålla servicen. Med den här detaljplanen gör vi det möjligt för fler att flytta hit. På sikt tror jag att det är möjligt att åtminstone fördubbla befolkningen på vår ö, förklarar Lolotte Stenbock som driver Sundby Förvaltning tillsammans med sin familj, och själv bor på Ornö.

Idag bor det runt 300 personer på Ornö året runt. Här finns bland annat en skola, bibliotek, apoteksombud, restaurang och en liten butik. Till serviceutbudet kan i framtiden också räknas ett trygghetsboende, som är en del av den ansökta detaljplanen.

– Om man har bott i skärgården i hela sitt liv vill man kanske inte flytta till fastlandet bara för att man inte kan ta hand om sitt hus längre. Det är inte rimligt att man ska behöva ge upp stora delar av sitt sociala nätverk. Det här vet jag att flera andra öar tittar på också, säger Lolotte Stenbock.

Detaljplanen är en av de största som någonsin har behandlats i Stockholms skärgård. I planen ingår bostadsrätter, enbostadshus och dessutom ett antal hyresrätter – ettor, tvåor och treor.

– Om skärgården ska fortsätta att vara en levande miljö så måste vi locka olika demografiska och socioekonomiska grupper. Det är ju det som skapar ett samhälle. Det kan inte bara vara ättlingar till fiskarna och sommargäster som bor här två månader om året, säger Lolotte Stenbock.

En av poängerna med detaljplanen är att man kan centrera bebyggelsen till en plats på ön. Det skapar dels ett bättre underlag för service, men möjliggör också en samlad VA-lösning med reningsverk och avsaltningsanläggning och tar ett helhetsgrepp kring vattenförbrukningen.

En annan stor utmaning är strandskyddet, vilket begränsar utbudet av byggbara tomter. Strandskyddet gäller nämligen även runt de åtta insjöar som finns på Ornö. Med detaljplanens koncentrerade bebyggelse kan det problemet minimeras, förklarar Lolotte Stenbock, som menar att de flesta öborna ställer sig positiva till planen.

– Speciellt de som bor här året runt. De inser att det behövs om vi till exempel ska kunna hålla skolan eller butiken igång. Och på sikt tror vi att detta kommer gynna alla, även sommargästerna.

 

Publicerades