Landsbygdsnätverket
Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto:Kristian Pohl/Regeringskansliet

Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto:Kristian Pohl/Regeringskansliet

Dialog med nya ministern om nästa programperiod

Bättre klimat-, vatten- och miljöåtgärder och konkurrenskraft för livsmedelsproduktionen. Det var några av diskussionsämnena på det senaste sakrådet med den nytillträdda landsbygdsministern.

Det var ett 70-tal olika intressenter som den 30 januari samlades för sakrådsmöte med nya landsbygdsministern Jennie Nilsson. Flera av deltagarna på mötet är på olika sätt engagerade i Landsbygdsnätverket och några deltog som representanter för nätverket.

Sakrådet är ett forum för dialog om förberedelserna av nästa sjuårsperiod med gemensam jordbrukspolitik, CAP, där även landsbygdsutveckling ingår.

- Ett viktigt medskick från deltagarna var att ta fasta på kommissionens inriktning om ett mer resultatbaserat program och enklare genomförande. Att små och oavsiktliga fel inte får leda till oproportionerligt stora sanktioner, var några av förenklingarna som nämndes, säger Maria Gustafsson som var en av deltagarna från Landsbygdsnätverket.

De ämnen som diskuterades handlade bland annat om hur det går att minska byråkratin både hos stödmottagarna och hos handläggande myndigheter. Det blev också en del diskussioner om att det är viktigt att kunna följa upp resultat som bidrar till målen utan att ställa komplexa redovisningskrav. Men det var framför allt klimat-, vatten- och miljöåtgärder plus jordbrukets konkurrenskraft som dominerade diskussionen.

Åtgärder kan tas bort

Regeringskansliet berättade att de tittar på vad en ökad fokusering kan innebära i nästa programperiod. Vissa av dagens åtgärder inom bredare landsbygdsutveckling kan tas bort under nästa period. Ett alternativ skulle i så fall vara att satsningarna genomförs som nationella åtgärder utanför kraven i EU-programmen.

En annan fråga som lyftes är om flera av dagens mer breda landsbygdsåtgärder bör genomföras med leadermetoden och lokalt ledd utveckling.

- En representant från Lokal utveckling i Sverige pekade på leadermetodens fördelar för att framgångsrikt kunna hantera fler av de åtgärder som förutsätter samarbete mellan olika aktörer på lokal nivå, säger Maria Gustafsson.

Ansvariga tjänstemän på regeringskansliet berättade att dialogen kommer att fortsätta. Nästa steg är att ställa samman en behovsanalys och identifiera de lämpliga interventioner som Sverige bör jobba med. Tidsplanen för arbetet med strategisk plan är ännu väldigt osäker och beror till stor del på om budgetförhandlingarna inom EU blir klara i höst.

Publicerades