Landsbygdsnätverket
Martina Weber och Daniel Jonsson.

Martina Weber och Daniel Jonsson driver "Mälardalens smådjurskrematorium".

Djurkrematorium med etik och hållbarhet i fokus

Allt började när Martina Weber och Daniel Jonssons egen hund dog för snart tio år sedan. Erfarenheten gav en insikt. Idag driver de Mälardalens smådjurskrematorium och har med sin satsning på etik och hållbarhet skapat ett framgångsrikt företag med stadig tillväxt.

Nominerad i kategorin Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling

Då var de båda bosatta i Västeråstrakten och verksamma i helt andra branscher.

– När vår hund blev sjuk så började vi titta runt efter alternativ och hittade en anläggning utanför Linköping som hade det etiska tänk som vi efterfrågade. Vi insåg att motsvarande alternativ saknades i vårt eget område, berättar Martina Weber.

Det var där och då som idén till ett eget smådjurskrematorium föddes. Och att idén var mitt i prick fick de bekräftat när de började ringa runt till Mälardalens olika veterinärkliniker.

 

– Vi ringde till tio olika kliniker och pitchade idén. Nio av dem sa ja direkt, så i det läget fanns knappast någon återvändo. När vi förstod hur stor efterfrågan faktisk var så var det inget svårt val att bestämma sig för att satsa, säger Daniel Jonsson.

Samarbete med veterinärer

Merparten av kunderna förmedlas genom de samarbeten som man har byggt upp med veterinärkliniker runt om i Mälardalen. Redan från starten har konceptet och affärsidén varit tydlig. Mälardalens smådjurskrematorium ska vara det mest etiska alternativet på marknaden och tjänsten ska dessutom vara effektiv och underlätta arbetet för personalen på klinikerna.

– Sedan har det tillkommit en ny utmaning, och det är att vi också ska vara det mest miljövänliga alternativet. Det handlar om att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt utan att tumma på vårt etiska tänk. I dagsläget använder vi bara rapsolja och under året planerar vi att gå över till uteslutande fossilfria transporter och fossilfri elkraft till anläggningen, berättar Daniel Jonsson.

Byggde nya lokaler

Företaget har haft en stadig och jämn tillväxt sedan starten. 2016 byggde man nya lokaler sedan den ursprungliga anläggningen hade blivit för liten. I de nya lokalerna har man kunnat expandera och idag har man fem heltidsanställda och två timanställda.

– Vi har vuxit i en bra takt utan att ta oss vatten över huvudet, säger Martina Weber. Jag tror att vi tankemässigt har legat steget före vad som efterfrågas och vi har aldrig behövt marknadsföra oss. Det ser vi som ett kvitto på att vi gör någonting bra.

Fakta: Mälardalens Smådjurskrematorium

Projektägare: Mälardalens Smådjurskrematorium
Kontaktperson: Martina Weber
Tidsperiod: April 2016 - oktober 2017
Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsprogrammet
Se alla Ullbaggenominerade projekt 2019 här

Publicerades