Landsbygdsnätverket

Snurrevad (till vänster) och Low Impact Trawling, LIT (till höger) är exempel på effektivare och skonsammare redskap som nu utvecklas.

Dubbel vinst med flygande tråldörrar

Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO, är en viktig partner för att utveckla nya effektivare och skonsammare redskap. Ett av de mer lyckade projekten handlar om flygande tråldörrar som både skonar havsbotten och ger en kraftigt minskad bränsleförbrukning.

Low Impact Trawling, LIT, är det internationella samlingsnamnet för åtgärder som syftar till minskad miljöpåverkan vid trålning. Det här har också varit ett av SFPO:s stora fokusområden på sistone. Ett stort projekt löpte under förra året med fokus på flygande tråldörrar, det vill säga trålbord som inte rör vid botten vid trålning.

En ansökan finns om ett uppföljningsprojekt under 2019, berättar ordförande Peter Ronelöv Olsson.

– Vi har fått riktigt fina resultat under förra året. De flygande tråldörrarna gör att havsbotten blir skonad. I år hoppas vi kunna gå vidare tillsammans med SLU för att titta ännu närmare på effekterna. Det vi dessutom har noterat är att bränsleförbrukningen minskar med mellan 20 och 25 procent, så tekniken har dubbla vinster.

Parallellt med utvecklingen av redskapet lär sig fiskarna hur det ska användas.

Peter Ronelöv Olsson

Snurrevadsfiske

Ett annat projekt som håller på att startas handlar om småskaligt snurrevadsfiske. Det gamla fiskeredskapet snurrevad har traditionellt främst använts i storskaligt fiske, men ska nu anpassas för mindre båtar.

– Våra medlemmar som använder garn har otroliga problem med säl som äter fångsten, men med det här redskapet finns inte det problemet. SLU har tittat på eventuell bottenpåverkan och har inte hittat någonting. En bonus är att fångsten i en snurrevad håller väldigt hög kvalitet vilket innebär stora möjligheter för fiskarna att hitta nya marknader för sin fisk, berättar Peter Ronelöv Olsson.

Sedan tidigare bedrivs småskaligt snurrevadsfiske i Norge och ett liknande projekt pågår för närvarande i Danmark.

Provfiske i vår

Förberedelserna och inköp av specialbeställd utrustning har varit tidskrävande, men under våren kommer det första provfisket kunna genomföras. Och intresset är stort från fiskarkollektivet, både för snurrevadsprojektet och projektet med flygande tråldörrar, berättar Peter Ronelöv Olsson.

– Sverige är faktiskt ledande när det gäller utveckling av selektiva redskap. Och det ligger i sakens natur att fiskarna själva vill detta, det är ju vår arbetsplats och vår framtid det handlar om. Det vi lever av är ett rikt och levande hav så mina medlemmar driver på hårt och vill att vi fortsätter arbeta med de här frågorna.

Text: Jakob Hydén
Foto: Malin Skog och Sven-Gunnar Lunneryd

Publicerades