Landsbygdsnätverket

"En unik möjlighet" - Tre områden om samarbetet med andra länder

I en ny kampanj om transnationellt samarbete, TNC, berättar tre leaderområden om vilka fördelar de får av att samarbeta med andra länder.

- Vi har en unik möjlighet inom Leader att samarbeta transnationellt. Det finns många samarbetspartners och teman man kan jobba med, säger Jeanette Uner, verksamhetsledare Leader Folkungaland.

Hon deltar i projekt Hållbar turismutveckling där föreningar och företag i Sverige, Italien, Lettland och Rumänien samarbetar om internationell marknadsföring och varumärkesutveckling. Syftet är att stödja turistföretag i respektive land att locka utländska turister.

Gemensamma intressen i Östersjön

Anders Jansson är styrgruppsledamot i ett projekt som tillsammans med andra europeiska Östersjöländer ska hämta fakta – både från fisket och från forskning – om hur säl och skarv påverkar yrkesfisket.

- Gemensamt för oss är att fiskresurserna kan vara till väldigt mycket större nytta och att säl och skarv orsakar problem. Därför är det så bra att vi samarbetar, säger han.

"Hoppas hitta smarta metoder"

Även Agne Andersson ingår i ett projekt där miljöfrågan ligger i fokus. Han är projektledare för Hola Lake Immeln där Leader Skånes Ess samarbetar med flera områden i Finland. Immeln har, liksom sjöar i Finland, problem med brunfärgat vatten och giftig algblomning.

- Det bästa med att jobba på det här sättet är att dela erfarenheter med människor som kanske har andra ingångsvärden. I Sverige tänker vi ju svenskt men andra platser löser samma problem på andra sätt, säger Agne Andersson.

Mer information

Läs mer om samarbete med andra länder och vår TNC-support på sidan Transnationellt samarbete, TNC.

Publicerades