Landsbygdsnätverket
Deltagare i "Steget före".

Deltagare i projektet "Steget före".

Ett integrationsprojekt som ligger steget före

Det kan tyckas vara en enkel idé – att skapa bryggor som förenklar nyanländas integration i lokalsamhället. Men det enkla är ofta det genialiska. Det visar projektet Steget före som på drygt två år har hjälpt runt 250 personer till jobb, praktik eller utbildning i Dalsland, Årjäng och Munkedal.

Nominerad i kategorin Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling

Kort beskrivet syftar projektet till att öka integrationen med hjälp av nätverksgrupper och utbyte av metoder och erfarenheter mellan de åtta västsvenska kommuner som ingår i leaderområdet Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal.

Idén kläcktes ursprungligen av den före detta läraren Kerstin Carlsson.

– Som lärare mötte jag många elever från andra länder och såg att mycket gjordes för att hjälpa dem, men att det ofta är svårt att ta sig vidare från det ena till det andra steget, till exempel mellan utbildning till jobb.

Leader beviljade anslag och projektet startade 1 februari 2017. Till en början etablerades kontakt med nyanlända främst genom Arbetsförmedlingen, men efter hand har ryktet om projektet spritts och ofta är det numera de nyanlända som hör av sig och ber om hjälp.

Fyller ett tomrum

En framgångsfaktor är att projektet Steget före har fyllt ut ett tomrum som uppstått i flera av de landsbygdskommuner som ingår i området, menar Kerstin Carlsson.

– Arbetsförmedlingen och andra aktörer finns inte alltid på plats eller är begränsade till att bara arbeta med vissa grupper. För mig har det varit viktigt att alltid vara tillgänglig. Jag svarar alltid i telefon, finns på plats, följer med till arbetsplatser och är på plats om någon vill prata. Och det gäller inte bara de nyanlända utan även alla de arbetsgivare som vill vara med. De har ofta frågor och har inte alltid tid att sätta sig in i alla detaljer. Då kan vi underlätta för dem.

Ska vilja stanna kvar

För de nyanlända är det förstås många som behöver hjälp med praktiska frågor, blanketter, tillstånd och annat. Men det är bara en del av insatsen, säger Kerstin Carlsson.

– Vi jobbar både mot sysselsättning och också försörjning, men även med mer mjuka värden som traditioner, kultur och att komma in i samhället. För att de ska trivas och vilja stanna kvar här så behövs det mer än att de ska kunna betala mat och hyra.

Fakta: Steget före

Projektägare: Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal
Kontaktperson: Kerstin Carlsson
Tidsperiod: Januari 2017 - december 2019
Beviljad EU-medel ur: Europeiska socialfonden - lokalt ledd utveckling
Se alla Ullbaggenominerade projekt 2019 här

Publicerades