Landsbygdsnätverket
Det finns en stor potential för att utveckla verksamheterna kring fisketurism.

Det finns en stor potential för att utveckla verksamheterna kring fisketurism.

Fisketurism med stor potential

Företagandet kring det svenska sportfisket har stor potential att utveckla landsbygden, men då krävs en höjning av kunskapen på området. Det är en av slutsatserna i en färsk rapport som Jordbruksverket har beställt.

Författarna till rapporten Sportfiske och fisketurism för landsbygdens utveckling har tittat närmare på sex olika fisketurismområden i Sverige. Tanken var att på det sättet få kunskap om näringens potential och utmaningar och samtidigt hitta de framgångsfaktorer som utmärker de undersökta företagen.

– Inledningsvis kan man säga att sportfisket och fisketurismen i Sverige har väldigt hög potential. I Sverige ägnar sig 1,6 miljoner svenskar åt fritidsfiske och i Europa bedöms antalet ligga någonstans mellan 30 och 50 miljoner människor. De potentiella fisketuristerna är som regel också en betalningsstark grupp som gärna betalar för både boende och fiskemöjligheter. Samtidigt har Sverige exceptionellt goda förutsättningar för fisketurism. Vi har mycket vatten, stora områden med både upplåtet och fritt fiske och generellt sett starka fiskbestånd, säger Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket och ansvarig för rapporten.

Utländska gäster

Rapportens genomgång visar att företagen i branschen ofta är beroende av utländska turister. Genomgången av de sex områdena visar att intäkterna är goda, men samtidigt att det finns stor potential att utveckla verksamheterna vidare.

Ett bra exempel är Fishing in Sweden i Jönköping. Det relativt nystartade företaget har i stort sett bara utländska gäster som kommer för att fiska gädda, gös och abborre i småländska insjöar och omsätter runt 7 miljoner kronor årligen.

– Det exemplet är intressant eftersom förutsättningarna för att göra liknande satsningar på andra håll i södra Sverige är väldigt goda, menar Daniel Melin.

Bra laxfiske

Daniel Melin

Torneälvens laxbestånd brukar beskrivas som ett av Europas allra bästa och är ytterligare ett exempel på en resurs med hög utvecklingspotential.

– Vissa år har det varit över 100 000 uppvandrande laxar och betalningsviljan för att fiska lax är generellt väldigt hög. Det finns ett mått av exklusivitet i laxfisket som gör att folk är beredda att betala stora summor. Jag tror att man behöver arbeta mer med zonerad upplåtelse i svenska laxälvar, till exempel genom att införa kvoterade sträckor där antalet tillåtna fiskare per dygn begränsas, säger Daniel Melin.

En av slutsatserna i rapporten är att kunskapen om turisternas efterfrågan måste bli bättre, för att bättre kunna utveckla fisketurismen på landsbygden. En del i det arbetet handlar om att börja föra nationell statistik på området.

– Den kanske viktigaste lärdomen är att vi måste bli bättre på att ta hänsyn till den här sortens naturturism och väga in de ekonomiska värdena av fritidsfisket och fisketurismen vid förvaltning av våra vatten och fiskbestånd, avslutar Daniel Melin.

Text: Jakob Hydén
Foto: Fishing-in-Sweden.com samt Charlie Billengren (porträttbilden)

Det här är den andra artikeln i en serie artiklar som ska lyfta goda exempel på satsningar inom fiske och vattenbruk. Samtliga artiklar finns på vår sida Fiske- och vattenbruksexempel.

Publicerades