Landsbygdsnätverket

Fiskodling i kassar - livsmedelsproduktion med potential

Det sammanlagda värdet av matfisk inom svenskt vattenbruk överstiger 500 miljoner kronor. Ett av de mest profilerade företagen inom branschen är Svensk Fjällröding vid Landösjön mitt i Jämtland. Röding härifrån har serverats vid Nobelmiddagar, kungamiddagar och statsbesök.

Konsumtionen av fisk ökar i världen och de vilda fiskbestånden räcker inte för att tillfredsställa den växande marknaden, därför behövs även fiskodlingar. I dag är också varannan fisk vi äter i Sverige odlad. Det är dock betydligt vanligare att den odlade fisken vi äter är importerad från Norge och inte svensk, även om det finns ett drygt hundratal odlingar för matfisk och sättfisk i Sverige.

Den vanligaste metoden för matfiskodling är att fiskarna odlas i kassar, stora nätstrutar som sitter i förankrade flytringar. Produktionen av yngel sker på land och de flyttas sedan ut till odlingskassarna.

– Landösjöns klara och kalla vatten passar bra för fiskodling, säger Elin Mehlhorn, platschef på Svensk Fjällrödings odling i Landön, i Krokoms kommun norr om Östersund. Här finns trettio odlingskassar, på var sin sida om en 170 meter lång brygga.

När rödingarna kommer till odlingen som sättfisk väger de 50 gram. De föds sedan upp till en slaktvikt på 800 gram vilket brukar ta två år. Eftersom rödingen växer ojämnt så sorteras de till olika kassar efter storlek under uppväxttiden.

– Vi köper våra sättfiskar från Omegalax i Timrå, som också ägs av Hushållningssällskapet i Västernorrland. Deras odling är landbaserad. 80 procent av deras produktion går direkt till oss. Resten går till sportfiske, säger Elin.

Svensk Fjällröding ägs av Hushållningssällskapet Västernorrland. De köpte anläggningen 1999 och 2010 började Elin att jobba här.

– Jag är uppvuxen på landsbygden och har fått lära mig att ta tillvara på det som finns nära. Jag brinner för lokal mat.

Längs med bryggan går ledningar där det tidvis med ett rasslande ljud fördelas ut foder till fiskarna. Utfodringen är datoriserad och kan övervakas inifrån kontoret. Mängden foder som går ut är precist avpassad så att allt går åt. Det finns ingen antibiotika i fiskmaten, vilket är en förekommande missuppfattning. Blir fisken sjuk kan det emellertid tillsättas om en veterinär anser att det behövs. Fjällröding är en fantastisk proteinomvandlare berättar Elin. På 1,12 kilo foder blir det 1 kilo fisk.

En utmaning är dock att hantera det ganska komplicerade regelverket som omger en fiskodling. Det om något håller tillbaka branschen anser Elin.

– Det kan ta fem år att få igenom ett miljötillstånd. Och under tiden kan reglerna ändras och då krävs det kompletteringar. Att det tar så lång tid gör att man drar sig för att investera eftersom man inte vet om man får fortsätta att odla fisk. Det kanske finns investeringar som är bra för miljön, men om vi inte vet om vi får finnas kvar om tre år så försvåras möjligheten till investeringar för att förbättra miljöarbetet. Dessutom kan ju medarbetarna undra om det finns någon framtid i det här och börja att se sig om efter andra jobb, berättar Elin.

På sikt menar hon att myndigheterna bör ge ett miljötillstånd som inte är tidsbegränsat. Uppföljningen av egenkontrollprogrammet, vilket sker med regelbundenhet, bör ligga till grund för om verksamheter måste minska sin påverkan på sjö, om den ska vara oförändrad eller om produktionen kan öka med bibehållen vattenkvalitet.

Fiskarna får daglig tillsyn av tre anställda. Dessutom bedriver företaget ett omfattande egenkontrollprogram där man nio gånger per år på ett flertal platser kontrollerar vattenkvalitén med vattenprover.

Varje vecka sorteras det ut slaktfisk. Ingen fisk tas upp och slaktas utan att det finns en beställning. Så kassarna utgör ett levande lager som garanterar fiskens färskhet. Inne på slakteriet finns fem anställda som jobbar snabbt. Det tar ungefär 45 minuter från det att den första fisken tagits upp till den är slaktad och klar. Fisken packas sedan i frigolitlådor med is och körs in i kylen. Budbil hämtar fisk fyra dagar i veckan, berättar Elin.

Totalt producerar Svensk Fjällröding 400 till 500 ton fisk per år.

Utmärkande för matfiskodling i Sverige är att man är långt framme när det gäller teknik och forskning och att man inte tummar på kvalitén och omsorgen om fiskarnas hälsa. Kvalitetstänket som också genomsyrar Svensk Fjällrödings verksamhet betalar sig i form av nöjda kunder. Från Landösjön har det levererats fisk till flera Nobelmiddagar, kronprinsessan Victoria och prins Daniels bröllop och till statsbesök. Men även till ett par förskolor i närheten av Landön.

– Vi vill att barnen ska få lokal fisk där man vet varifrån den kommer, så därför bjuder vi på det. En av förskolorna brukar fira Nobeldagen och bjuder faktiskt på vår röding just den dagen. Det tycker vi är kul, säger Elin.

Text: Jakob Hydén
Foto: Jakob Hydén, Malin Skog

Sjömatens väg

Denna artikel är en del i en artikelserie om sjömatens väg.

Hur ser vägen till tallriken ut för våra livsmedel från hav, sjöar och odlingar?
Du hittar alla artiklarna här

Publicerades