Landsbygdsnätverket
Marcus Westberg, Håkan Ahlsten, Thomas Olsson, Jan Vam Larsson och Jan Ham Larsson.

Marcus Westberg, Håkan Ahlsten, Thomas Olsson, Jan Vam Larsson och Jan Ham Larsson i projektet Fiskodling Växthus.

Fiskodling med potential för lantbrukare

När mjölkpriserna var som lägst bestämde sig ett lokalt utvecklingsbolag på Gotland för att försöka hitta nya intäktsmöjligheter för bönderna. Resultatet blev öns första landbaserade fiskodling – som dessutom använder det näringsrika vattnet som gödning i växtodlingen.

Nominerad i kategorin Nya affärsmöjligheter i blå näringar

Det var 2016 som diskussionerna tog fart i Heligholm Utveckling AB. I samråd med lantbrukarna bildades en arbetsgrupp, man tog kontakt med Leader och utvecklingsbolagets systerorganisation Forum Östersjön som genomförde en förstudie.

– Vi insåg tidigt vilken komplex verksamhet det är att odla fisk och förstod att det krävs både stor kunskap och erfarenhet. Så vi började resa runt på olika anläggningar i Sverige. Vårt första studiebesök var Peckas Naturodlingar i Härnösand och vi blev väldigt förtjusta, säger Jan Larsson, en av ägarna bakom Hamra Fisk.

Efter att ha övervägt att placera fiskodlingen i ett industriområde har man nu bestämt sig för att den ska lokaliseras i ett tidigare grisstall hemma hos en av bolagets ägare. Förutom att man på det sättet får användning för en oanvänd lokal, så finns också fördelen av att då ligga nära en odling.

– Tanken från början var att bygga ett växthus, men vi insåg sedan att det inte behövs. Vattnet kommer gå runt i ett system, genom en biobädd, och gödseln används lokalt på gården, berättar Jan Larsson.

Bred kompetens

Hamra Fisk AB bildades efter förstudien och ägs av fem kompanjoner – en fårbonde, en mjölkbonde, en krögare, en entreprenör och Jan Larsson som är pensionerad tjänsteman.

– Det var viktigt att få till en bredd i ägandet. Ska man ge sig in i verksamhet av den här typen så måste man ha en bred kompetens som har koll på allt från djur till näringsverksamhet, menar han.

Räknar med ett ton regnbåge

Den nödvändiga utrustningen har köpts begagnad från Skåne och levererades till Gotland under sensommaren 2019. Sedan ska yngel alternativt ägg köpas in och första året räknar man med att producera ett ton regnbåge – en mängd som kommer ökas efter hand. Tanken är att i första hand leverera till den gårdsbutik som finns redan idag, och till lokala krögare.

Förhoppningen är att Hamra Fisk kan gå i bräschen när det gäller fiskodling på Gotland, säger Jan Larsson.

– Vi har byggt anläggningen så att det ska vara lättillgänglig för studiebesök. Vi ser gärna att andra bönder går samma väg som vi har gjort. Det finns ju många gårdar med byggnader som står tomma.

Fakta: Fiskodling i växthus

Projektägare: Forum Östersjön ideell förening
Kontaktperson: Jan Larsson
Tidsperiod: September 2017-december 2018
Beviljad EU-medel ur: Havs- och fiskeriprogrammet
Se alla Ullbaggenominerade projekt 2019 här

Publicerades