Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanj maj 2019

Flera vinster med massiva trähus

Byggföretaget Fridh och Hell från Bengtsfors i Dalsland satsade för snart fyra år sedan på massiva trähus och den klimatsmarta inriktningen har lönat sig.

De senaste åren växer företaget med mellan två och fyra anställda per år.

–Träkonstruktionerna är överlägsna på flera sätt, menar delägaren Jonas Fred Hell.

God värmehållning, bättre ljudmiljö, enklare grundläggning och kortare transporter är några fördelar – förutom att husen binder upp koldioxid och att grundmaterialet inte orsakar några stora koldioxidutsläpp på samma sätt som stål och betong.

Vad gick bra?

Fossilfrikampanj

– Vi ser bara positiva effekter. Ska vi nå målen i Parisavtalet måste vi lägga om våra byggsystem och vi ser ju att efterfrågan växer snabbt nu. En bonus är att landsbygden gynnas när marknaden för förädling av skogen växer.

Vad gick mindre bra?

– Marknaden växer och ibland kan det vara svårt att hitta kunnigt folk på rit- och konstruktionssidan.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– …fler insåg hur smart det är ur bland annat energihänsyn att bygga på det här sättet. Och om ännu fler släppte prisrädslan, idag är vi snarare billigare än konventionella byggen.

Text: Jakob Hydén

FAKTA
Verksamhet:
Byggföretag och finsnickeri
Verksamhetsstart: 2010
Antal anställda: 23
Kontaktperson: Jonas Fred Hell, 0531-54 81 51

Publicerades