Landsbygdsnätverket

Flis ger hönsen värme

2009 bestämde sig Tage Mattsson i Vindeln i Västerbotten för att byta ut den gamla oljepannan mot en flispanna. Den värmer idag upp bostadshusen på gården, lastbilsgaraget som hör till sonen Patriks åkeriverksamhet samt stallarna där han har 20.000 värphöns.

Dessutom levererar den värme till den spannmålstork som finns på gården. Eftersom familjen äger skog kan de själv flisa och köper in återstoden av bränslet i den mån det behövs. En ackumulatortank på 5 kubikmeter är kopplad till pannan.

Vad gick bra?

– Det har gått klockrent. Vi fyller på flis ungefär var fjortonde dag, så arbetsinsatsen är inte så farlig. Det vi funderar på nu är att investera i solceller och koppla till ackumulatortanken. Då skulle vi klara även varmvattenförsörjningen.

Vad gick mindre bra?

– Det är svårt att få service så här pass långt norrut. Anläggningen kräver ju även en del passning så man undviker driftsstörning, men detsamma gällde ju för oljepannan.

FAKTA

Verksamhet: Äggproduktion, spannmålsodling, skogsbruk, åkeri
Typ av energiproduktion: Flispanna
Kostnad investering: 900 000 kronor
Produktionsmängd: cirka 210 000 kWh/år
Användning: Hönseriet kräver cirka 80.000 kWh/år
Antal anställda: 5 personer på hönseri samt åkeri
Areal: 45 hektar åkermark, 100 hektar skog
Kontakt: Patrik Mattsson, patrik.mattsson@vindeln.net, 070-5926750

Publicerades