Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanjen österlentomater

Flis och sol ger tomaterna rätt klimat

Genom att investera i en flispanna blev uppvärmningen av de 4000 kvadratmeter stora växthusen både mer miljövänlig och ekonomisk.

På Orelunds gård i Skåne odlas tomater sedan 1989. Tidigare gick det åt runt 150 kubikmeter olja varje år för att värma upp de knappt 4 000 kvadratmeter stora växthusen, men av ekonomiska och miljömässiga skäl valde makarna John och Britt Orelind 2011 att investera i en flispanna.

Fossilfrikampanj Österlentomater 2

Odlingen av tomater är energikrävande eftersom de kräver värme för att växa och inte drabbas av mögel, men flispannan i kombination med solceller på taket till maskinhallen täcker behovet.

Vad gick bra?

– Flispannan var enkel att räkna hem och fungerar som den ska. Idag använder vi även energiväv för att effektivisera energianvändningen och en ackumulatortank för att ta till vara överskottsvärmen.

Vad gick mindre bra?

– Flispanna kräver mer underhåll och påfyllning var tredje dag under vår och vinter. Men det är det värt med tanke på att kostnaderna har minskat.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– …de kom i kontakt med rätt rådgivare vid rätt tidpunkt.

FAKTA

Verksamhet: Odling av tomater, frukt och bär samt en gårdsbutik.
Areal: Växthus på knappt 4 000 kvadratmeter samt 30 hektar med frukt- och bärodling.
Antal anställda: Många säsongsanställda. Totalt motsvarar arbetsstyrkan cirka 15 helårsanställda.
Energiproduktion: Flispannans produktion motsvarar mellan 1,2 och 1,5 miljoner kWh per år. Solcellerna ger cirka 35 000 kWh per år.
Användning: 175.000 kWh per år.
Investeringskostnad: Flispannan kostade cirka 3,5 miljoner kronor, inklusive asfaltering och bygge av kulvertar. Solcellerna kostade cirka 500.000 kronor.
Kontaktperson: John Orelind, orelund@odata.se, 0414-243 00

Publicerades