Landsbygdsnätverket
Två kvinnor.

Maria Lindström och Helena Näslund från Hela Sverige X-ing driver projektet.

Förädlingsmackapären - ett smart arbetssätt i Hälsingland och Gästrikland

Den så kallade Förädlingsmackapären är ett nytt arbetssätt för hållbar platsutveckling - anpassat för landsbygdsområden. Metoden innehållet olika steg som leder fram till en lokal utvecklingsplan som hela bygden står bakom.

Hela Sverige X-ing har sedan 2018 arbetat i ett Leaderfinansierat projekt med att förnya metoden för hur en by, bygd, socken eller område kan ta fram en lokal utvecklingsplan. Metoden har också testats på ett flertal olika platser i området, som minst en by på 80 personer och som störst en socken. Fyra platser har arbetat fullskaligt med hela förädlingsmakapären men på vissa platser har man endast jobbat med delar av metoden.

Så går processen till:

  • Bjud tillsammans med en eller flera föreningar in till ett möte om bygdens utveckling.

  • Identifiera lokala frågor som väcker engagemang. Ett sätt för detta kan vara metoden OPERA, som är ett strukturerat sätt att få fram ett resultat som deltagarna gemensamt kommer fram till. Här arbetar deltagarna individuellt, därefter parvis, för att slutligen samla hela gruppen, klustra ämnen och prioritera. Ungefär 4-5 ämnen brukar vara lagom att fokusera på, övriga sparas för senare bruk.

  • Bilda en eller flera arbetsgrupper utifrån prioriterade ämnen. Allt behöver inte lösas där och då. I exempelvis Trönö har en genomförd OPERA på skolan resulterat i nya aktiviteter för unga.

  • Bjud in kommun och region till ett separat möte där de kan informera om kommunens översiktsplan och den Regionala utvecklingsplanen. Finns det en landsbygdsstrateg och -utvecklare bör de vara med. Vilka är förutsättningarna för platsen? Vilket stöd kan kommun och region ge?

  • Arbeta med hållbarhet. Ett utbildningsmaterial som utgår från Agenda 2030 ger handfast stöd för att bryta ner komplexa, globala frågor till byn eller bygdens sammanhang.

  • Ta fram en Lokalekonomisk analys (LEA)

Helena Näslund från Hela Sverige X-ing, som tillsammans med Maria Lindström driver projektet, beskriver några förutsättningar för att lyckas.

– Dels så måste det finnas ett intresse från bygden att bilda en lokal arbetsgrupp som arbetar med utvecklingsplanen. Dels så är det viktigt att kommunen är engagerad i processen, säger hon.

Hon berättar att framförallt möten med kommun och region brukar innebära viktiga aha-upplevelser från alla parter.

Satsa på lanseringar

En framgångsfaktor är att levandegöra och sprida det som sker i arbetet. En metod är att ha lanseringar som vid bok- eller filmreleaser. Det kan exempelvis vara en kväll där arbetsgruppen visar vad de kommit fram till.

De olika stegen resulterar i en lokal utvecklingsplan som kan användas för att dela upp arbetet med de lokala frågorna mellan föreningar och människor på platsen under kommande år. Den kan även ligga till grund för projekt och ansökningar om finansiering där det behövs.

Projektet avslutas under våren 2023. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ska de ta fram ett material för Förädlingsmakapären som kan användas i exempelvis studiecirklar.

Parallellt med projektet har dessutom Gävle kommun gjort en så kallad ytterområdessatsning där lokala utvecklingsgrupper representerar bygderna. Planerna från arbetet i Förädlingsmakapären är här ett viktigt planeringsredskap som kommunen kan använda i sin planering.

Fakta: Förädlingsmackapären

Leaderområde: Leader Gästrikebygden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Utveckling Hälsingebygden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektägare: Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg.

Kontaktperson: helena.naslund@helasverige.se

Projekttid: 2017-08-26 – 2023-09-01

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden

Läs mer på projektets hemsida! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades