Landsbygdsnätverket

Förening samlar lokala organisationer

I Nätradalen i Västernorrland har föreningen Bygdsam tagit rollen som områdets utvecklingsmotor. Föreningen började som ett kommunalt initiativ, tog fart som leaderprojekt och driver idag frågor om allt ifrån byggande till turism.

2017 startade Örnsköldsviks kommun fyra bygdsamföreningar för att samla det offentliga, näringslivet och föreningarna i arbetet med att utveckla landsbygden. I Nätradalen blev Lokal utveckling Nätradalen, High Coast Art Valley det första projektet

– Projektet handlade om att utveckla besöksnäringen här i Nätradalen och ta vara på de stora kultur- och naturvärden som vi har. Men det var samtidigt ett projekt där vi ville utveckla bygdsammodellen och hitta formerna för vårt arbete. Vi vände oss till Leader och på det sättet blev det möjligt för oss att anställa en person, berättar Sofie Holmgren, projektledare på Bygdsam Nätradalen.

High Coast Art Valley gav en skjuts åt bygdens samarbete inom turismsektorn. Flera lokala turismföretagare är idag i färd med att starta ett gemensamt bokningsbolag.

Ringar på vattnet

Utöver det gav projektet också bygdeutvecklingsarbetet en kickstart och utmynnade i flera nya projekt. Med stöd från Leader driver Bygdsam Nätradalen idag ett projekt om delningsplattformar och ett projekt om hållbar turism. Samtidigt driver man ett projekt om byggande och boende i orten Sidensjö och ett projekt om socialt företagande är under uppstart.

På bara några år har Bygdsam Nätradalen blivit bygdens utvecklingsmotor.

– Vi är en paraplyverksamhet för hela bygden och försöker se helheten. Det kan handla om allt från skolor till vattentäkter. Vi är som en länk mellan bygden och andra aktörer och jag tror det är helt avgörande att vi har en så bred representation i vår styrelse. Det ger en bred kunskapsbank och en bra kontaktyta ut i bygden, menar Sofie Holmgren som också säger att Leader Höga kusten har varit helt avgörande för Bygdsamföreningens positiva utveckling.

– Vi hade själva inte erfarenhet av den här sortens projekt tidigare så det var jätteviktigt att de kunde bidra med kunskap och inspiration. De har en otroligt bred kompetens och är oerhört måna om våra projekt. Det har gett ytterligare lite kämpaglöd och en vilja att komma lite längre, säger hon.

Stabil närvaro

Att bygdsammodellen bygger på trepartnerskap och en bred lokal förankring är en god förutsättning för att arbetet ska bli långsiktig och hållbart, menar Jenny Edvinsson, verksamhetsledare på Leader Höga kusten.

– Chanserna är betydligt bättre när arbetet inte är beroende av enskilda personers engagemang eller enbart ideellt arbete. Styrkan i trepartnerskapet är att engagemanget inte går upp och ner. Strukturen med en anställd verksamhetsledare, en brett förankrad styrelse och kontinuerliga avstämningar är också en styrka som ger långsiktighet.

Och just långsiktigheten är en nyckel till framgång, påpekar Felicia Edholm, projektcoach på Leader Höga kusten.

– De har jobbat upp relationer stegvis och har idag förtroende i bygden. Och det har fått ta tid. De har kommit en bra bit och det är nog svårt att ta en genväg dit. Det krävs långsiktigt arbete och att man verkligen arbetar mot en gemensam vision.

Tillbaka till samlingssidan för leaderprojekten

Fakta: Utveckling Nätradalen

Leaderområde: Leader Höga Kusten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektägare: Bygdsam Nätradalen ekonomisk förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Sofie Holmgren, sofie@bygdsamnatradalen.se

Projektperiod:

170825-210630 (Lokal utveckling i Nätradalen, High Coast Art Valley)

190503 – 211231 (Ekosystem för delningsplattform i Nätradalen)

210319-230405 (Hållbar turism Nätradalen)

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden, Regionalfonden

Publicerades