Landsbygdsnätverket

Fossilfri racing på Torpa

På Torpa gård i Borensberg i Östergötland har man satsat fullt ut på en fossilfri omställning. I stort sett samtliga fordon i verksamheten körs på fossilfri diesel, husen värms med hjälp av halmeldning, merparten av elförbrukningen täcks av egen solenergiproduktion och avloppsvattnet tas om hand i ett kretslopp.

Solceller

Miljöprofilen gäller inte bara gården och dess verksamhet utan även tävlingsbilarna på den tillhörande racingbanan. Motorsport betraktas traditionellt som smutsigt och miljöfarligt. Att bevisa att det inte måste vara så har varit en sporre för ägarna.

Vad gick bra?

– Solcellerna var en viktig del i vår miljöprofil och det har funkat jättebra. Produktionen håller kalkylen och det krävs inget underhåll. Det bara rullar på. Att gå över till fossilfri diesel var inte heller några problem. Det var bara att tanka och köra.

Vilka är utmaningarna framöver?

– Idag har vi en självförsörjningsgrad av el på runt 70 procent och den vill vi gärna öka. Det vi tittar på nu är att lagra el med batterier. Kalkylen går inte ihop i dagsläget, men jag tror att vi kommer klara det ganska snart.

FAKTA

Verksamhet: Potatis- och spannmålsodling, konferenscenter, hotell och restaurang.
Typ av energiproduktion: halmeldning, solceller
Kostnad investering: Solcellsanläggningen kostade runt en miljon kronor.
Produktionsmängd: Solcellerna producerar runt 70 000 kWh/år.
Användning: 100.000 kWh/år
Antal anställda: 4
Areal: 100 hektar åkermark, 60 hektar beten och skog.
Kontakt: Niklas Samuelsson, kontor@torpagard.com, 0141-408 48

Publicerades