Landsbygdsnätverket
Fossilfritt 14 Farmarenergi

Bolaget investerade i en flispanna som eldas med restprodukter från skogen. Foto Mickan Thor

Gemensamt bolag löste energifrågan i Löberöd

För Farmarenergi i Eslöv började allt 2005 med ett studieprojekt om hur lantbruket kan hitta lönsamhet i sidoverksamheter kopplade till energi. 

Projektet sammanföll med kommunens ambition att minska sitt fossilberoende och nio personer gick då samman och startade ett gemensamt bolag som vann en upphandling 2007. Bolaget investerade i en flispanna och ett kulvertsystem för att kunna förse en skola, ett äldreboende, två förskolor och ett hyreshus i Löberöd med närvärme.

Vad gick bra?

Fossilfri 15 farmarenergi

 – Vi kunde förse kommunen med exakt vad de efterfrågade och den ursprungliga affärsidén har hållit. Vi tog hjälp av flera olika konsulter och fick den hjälp vi behövde i olika skeden av projektet. Idag hjälps vi åt med jourtjänst och det fungerar bra.

Vad gick mindre bra?

– Till en början var det svårt att få bankerna intresserade eftersom bolaget var nytt. Vi har haft en del tekniska problem och strul med mätningar när det gäller vår kompletterande investering i solel.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

… fler fick tillfälle att förutsättningslöst testa nya och alternativa affärsmodeller. Vi fick också rätt stöd och hjälp från engagerade personer.

FAKTA

Verksamhet: Samägt energibolag i Löberöd
Typ av energiproduktion: Fliseldad närvärmeanläggning kompletterad med solel
Investeringskostnad: Den ursprungliga investeringen låg på 8 miljoner kronor. Den har sedan kompletterats med solpaneler.
Produktionsmängd: Årsproduktionen är cirka 2 miljoner kWh värme och nära 40 000 kWh el.
Antal anställda: Idag har bolaget åtta delägare varav sex ingår i joursystemet för driften, en är VD och sköter all administration och den åttonde är styrelseordförande.
Kontakt: VD Henrik Wöhlecke, varlinge.gard@telia.com, 0708-431910

Publicerades