Landsbygdsnätverket

Givande kombo mellan hotell och skog

Kombinationen skogsägande och hotellverksamhet fungerar perfekt för Niklas Andersson i samhället Korpilombolo i Norrbotten.

Hotellets fliseldade värmepanna – inköpt av byaföreningen som tidigare ägde verksamheten – förser inte bara de egna lokalerna med värme, utan även ett eget hyreshus samt tre kommunala hyreshus som ligger intill. Niklas Anderssons företag Tornedalens skogstjänst äger 500 hektar skog och verksamheten är därför i princip självförsörjande avseende flis till pannan.

Vad gick bra?

– Energiproduktion fungerar som ett väldigt bra komplement till skogsbruket. När vi gallrar på somrarna går i princip allt virke mellan 6 och 25 centimeter till flis. Det ger mycket bättre lönsamhet än att sälja det.

Hotellet drevs först av byaföreningen som lyckades gjuta liv i den nedlagda verksamheten. Med åren "tröt de ideella krafterna" och lösningen blev då att sälja hotell inklusive närvärmesystemet.

FAKTA

Verksamhet: Hotell, fastighetsägande och skogsbruk
Typ av energiproduktion: Fliseldning
Kostnad investering: cirka 1 miljon kronor
Produktionsmängd: 1,2 – 1,6 miljoner kWh/år
Användning: 480 000 – 640 000 kWh/år
Antal anställda: 1 årsanställd samt säsongsanställda under sommaren
Areal: 500 hektar skogsmark.
Kontakt: Niklas Andersson, tornedalensskogstjanst@gmail.com, 0703-065417

Publicerades