Landsbygdsnätverket
Immigrant Integration to Rural Areas är ett samarbete mellan offentliga, ideella och privata aktörer i Sverige, Tyskland, Österrike och Finland.

Immigrant Integration to Rural Areas är ett samarbete mellan offentliga, ideella och privata aktörer i Sverige, Tyskland, Österrike och Finland.

Goda exempel för stärkt integration

Under den stora flyktingvågen för ett par år sedan låg fokus på att lösa den akuta situationen. Utveckling, lärande, erfarenhetsutbyte och inte minst kontakter med andra länder fick stå tillbaka. Ett nytt leaderprojekt i Halland vill ändra på detta.

Immigrant Integration to Rural Areas är ett samarbete mellan offentliga, ideella och privata aktörer i Halland, ett leaderområde i Tyskland samt sju vardera i Österrike och Finland. Syftet är att skapa ett nätverk för lärande, utbyta erfarenheter och peka på goda exempel som kan gynna arbetet med integration.

– Det finns inga enkla svar på hur man bäst integrerar en stor mängd nya människor i samhället. Enligt mitt sätt att se så måste vi titta på andra som befinner sig i liknande situationer för att utvecklas och bli bättre. Att uppfinna hjulet om och om igen är inte effektivt, säger projektledare Marion Eckardt.

Samordnade initiativ

Den första kontakten hade Marion Eckardt med en tysk kollega 2015. Samtidigt tog österrikiska och finska kollegor upp kontakten och de olika initiativen kunde samordnas i ett internationellt projekt runt integration på landsbygden.

Från svensk sida drivs projektet av Lokalt Ledd Utveckling Halland tillsammans med socialfondsprojektet Integration Halland. Den första träffen skedde i Österrike i mars 2016. I september träffades 110 deltagare på en tvådagars konferens i Varberg.

– Det övergick ganska snabbt i givande och produktiva diskussioner. Det är den här typen av samtal, mellan experter i privat, offentlig och ideell sektor där man får input i sitt dagliga arbete, som är allra mest värdefulla, säger Marion Eckardt.

Metodhandbok och nätverk

Tanken med projektet är att sammanställa en metodhandbok som ska finnas tillgänglig för alla. Men det handlar också om att skapa nätverk, något som redan har påbörjats trots att projektet bara är ett år gammalt.

– Det finns exempelvis kontakter mellan kyrkan i Sverige och Finland och på flera andra håll har informella nätverk bildats. Hela Sverige Ska Leva engagerade sig på konferensen i Varberg genom den arbetsgrupp om integration som finns inom Europeiska landsbygdsriksdagen. En bonuseffekt av det här internationella samarbetet är dessutom att kontakterna mellan oss i Halland har stärkts på ett väldigt tydligt sätt. Nu arbetar styrgruppen i projektet intensivt med hur det transnationella samarbetet även kan boostas mellan nätverksträffarna som äger rum halvårsvis.

Text: Jakob Hydén
Foto: Hedvig Lundborg, Marion Eckardt och Victor Falk

Mer information

Namn: Immigrant Integration to Rural Areas

Ägare av projektet: Lokalt ledd utveckling Halland

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden

Kontaktperson: Marion Eckhardt, tel: 073-371 82 89

Start- och slutdatum för projektet: 2016-2020

Webbplats: www.ruralintegration.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se fler innovativa projekt som nominerats till Ullbaggen Länk till annan webbplats.

Publicerades