Landsbygdsnätverket
Götdala 1

För några år sedan byggde Mats Weinesson fyra vindkraftverk tillsammans med några. Målet är att göra hela gården fossilfri senast 2025.

Götala gård är snart helt fossilfri

Andra exemplet i vår artikelserie, Landsbygderna levererar fossilfritt, är Mats Weinesson på Götala gård utanför Fågelsta i Östergötland. Han har alltid haft ett brinnande intresse för datorer och teknik. För honom var det därför helt naturligt att omfamna de möjligheter till en klimatsmart omställning som den nya teknologin erbjuder.

Götala


Idag kör Mats Weinesson alla sina bilar och maskiner med fossilfri och förnybar HVO-diesel eller med el. Den gamla oljepannan åkte ut redan på 70-talet och ersattes av fliseldning.

För några år sedan byggde han tillsammans med några grannar fyra vindkraftverk.

Målet är att göra hela gården fossilfri senast 2025.

Vad gick bra?

– Omställningen till fossilfritt bränsle har gått smidigare än väntat. HVO-dieseln är lika energieffektiv som vanlig diesel. Vindkraftssamarbetet med grannarna har förhindrat uppslitande grannbråk som annars är ganska vanliga.

Vilka är utmaningarna framöver?

– Planen nu är att satsa i större skala på solceller. Det är en teknik som ligger i tiden och som kommer bli ännu mer effektiv i framtiden.

Götala

FAKTA

Verksamhet: Konventionell och ekologisk odling samt skogsbruk
Areal: 222 hektar jordbruksmark samt 40 hektar skog
Antal anställda: 0 anställda.
Energiproduktion: Vindkraft, bioenergi,
Produktion: Vindkraft 6,3 GWh per år, flispannan cirka 80 000 kWh/år
Användning: 50.000 kWh/år
Investeringskostnad: Fyra vindkraftverk byggdes. Götala gårds andel låg på knappt 30 miljoner kronor vilket motsvarar ungefär ett vindkraftverk.
Kontakt: Mats Weinesson, mats@gotala.se, 070-5218800

Götala

Vindkraftssamarbetet med grannarna har förhindrat uppslitande grannbråk som annars är ganska vanliga.

Publicerades