Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanj Maj 2019

Grisgödsel blir fordonsgas i Brålanda

Den rikliga tillgången på gödsel fick familjen att fundera på biogas. Granngårdarna hängde också på och man gjorde en gemensam satsning på en gårdsanläggning.

Bäckens gård i Västra Götaland är ett familjeföretag med grisproduktion och växtodling. Det var bland annat den rikliga tillgången till gödsel som fick familjen att fundera på biogas. Intresset delades av flera grannar och 2012 gjordes en gemensam satsning på en gårdsanläggning. Samtidigt byggdes tre andra anläggningar i grannskapet och gemensamt levererar man nu fordonsgas till Brålanda biogas. Sedan 2006 finns på gården också en halmpanna som inte bara värmer de egna byggnaderna utan även kyrkan och församlingshemmet i den närliggande byn.

Vad gick bra?

– Gödseln får högre verkningsgrad, den är betydligt lättare att hantera och den luktar inte alls lika mycket, det var positiva bieffekter. Den vardagliga skötseln av både biogasanläggningen och halmpannan är enkel, berättar Oscar Hilmér.

Vad gick mindre bra?

– Byggprocessen och igångsättandet av anläggningen var ganska svår. Då var det i mångt och mycket en ny teknik och det fanns ingen regelbok att gå efter.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

… fler stora aktörer gick in som köpare av gas. Då skulle det finnas en större säkerhet och fler skulle satsa. Sedan krävs det också mer kunskap om biogas rent generellt.

Text: Jakob Hydén

FAKTA
Verksamhet:
Grisproduktion, växtodling
Areal: Cirka 800 hektar
Antal anställda: Cirka 20
Energiproduktion: Fordonsgas, värme från halmpannan och vindkraftsel
Produktion: Vår del av biogasanläggningen ger cirka 1300 Mwh/år, halmpannan 700 Mwh/år och vår del av vindkraftverket cirka 500 Mwh/år.
Användning: 800MWh/år i form av bränsle, 600MWh/år i form av värme och 1700 Mwh/år i form av el.
Investeringskostnad: Vår del av biogasanläggningen kostade 2 miljoner kronor, halmpannan 2,5 miljoner kronor.
Kontaktperson: Oscar Hilmér, 0735-015383

Publicerades