Landsbygdsnätverket

Foto: Tina Hedlund

Guide hjälper nya fiskodlare

Vad krävs det för att börja odla fisk? Vilka lagar och regler ska följas? Vilken art ska jag satsa på och hur får jag lönsamhet? Svaren på de här frågorna – och många fler – finns i en etableringsguide som vattenbruksbranschen nyligen har färdigställt.

Intresset för odling av fisk ökar för varje år. Teknikutvecklingen har medfört nya möjligheter och öppnat upp för fler mindre aktörer. Men på många sätt är det en komplex bransch där såväl juridik som ekonomi och biologi kan utgöra svårpasserade hinder på vägen.

Det är bakgrunden till att Hushållningssällskapet nu har tagit fram en heltäckande etableringsguide med syfte att erbjuda matnyttig information på området. Projektet har pågått i två år och finansierats med medel inom ramen för livsmedelsstrategin.

– I grunden handlar det om att skapa arbetstillfällen på landsbygden kopplade till livsmedelsproduktion. Idag importerar vi mycket odlad fisk från Norge, trots att vi själva har goda förutsättningar för den här sortens produktion. Förhoppningen är att guiden kan hjälpa fler att starta, säger Stig Emilsson, projektledare på Hushållningssällskapet.

Foto: Håkan Emilsson

Art och anläggningstyp

I guiden finns all den information en potentiell fiskodlare kan tänkas behöva. Det handlar om allt från vilken art eller anläggningstyp man ska satsa på till frågor om tillstånd och miljöpåverkan.

– Fiskodlingsbranschen är väldigt komplicerad när det gäller tillstånd och regelverk. De stora anläggningarna är klassade som miljöfarlig verksamhet och många av de mindre odlingarna är landbaserade och kräver ofta tillstånd för vattenverksamhet. Jobbar du med förädling kommer dessutom livsmedelslagstiftningen in. Samtidigt finns det numera en rad olika tekniker som ger olika miljöeffekter och passar sämre eller bättre i olika delar av landet. Det är väldigt mycket information att ta ställning till när du vill etablera dig, säger Tina Hedlund som bland annat ansvarat för de juridiska och miljömässiga delarna av arbetet.

Levande varelser

Daniel Wikberg på Vattenbrukscentrum Norr har ansvarat för ekonomidelen. Han berättar att guiden bland annat innehåller olika ekonomiska beräkningsmodeller och en finansieringskalkyl.

– Ekonomin är grunden för allt företagande. Utmaningen med fiskodling är att produktionen består av levande varelser och därför är väldigt svår att beräkna. Det finns så många faktorer som kan påverka, säger han.

Genom guiden får entreprenören hjälp med att fatta de avgörande besluten och verktygen ger samtidigt en hint om den ekonomiska bärigheten i det tilltänkta projektet. Förhoppningen är att man på det här sättet inte bara ska få fler att starta fiskodling, utan att de startade projekten också blir ekonomiskt, biologiskt och miljömässigt hållbara, säger Daniel Wikberg.

– Önskan är förstås att många startar fiskodlingar framöver, men om vi med guiden också får någon att tänka om eller kanske lägga ned sina planer så är vi nöjda för då har guiden gjort nytta. Det är en komplex verksamhet som måste ha rätt förutsättningar, annars mår den inte bra.

Text: Jakob Hydén

Publicerades