Landsbygdsnätverket
Kollagebild: Till vänster syns Matte Adolfsson tillsammans med Anna-Karin Hatt. Bilden till höger föreställer två män och en grävmaskin i samband med fiberutbyggnad.

Matte Adolfsson tillsammans med Anna-Karin Hatt. Foto: Valter Kroon/ Privat.

Häradsbäck vände trenden - driver affär, kafé och äldreboende

Med engagemang och målmedvetenhet lyckades byborna i småländska Häradsbäck vända en mångårig negativ trend. Nu har man bildat ett bygdebolag för att ytterligare vässa utvecklingsarbetet. Idag driver man bland annat affär, restaurang och mötesplats – och planer finns för bygge av både bostäder och en stor solcellspark.

Häradsbäck har runt 450 invånare och under lång tid pekade det mesta nedåt för den lilla byn utanför Älmhult. I början av 80-talet bildade man en intresseförening och drev frågor om exempelvis räddningstjänsten och postadressen och 2002 tog man över den konkursdrabbade lanthandeln.

Men det som blev nyckeln och verkligen satte fart på det lokala utvecklingsarbetet var fiberprojektet som drog igång efter 2006.

– Det arbetet har varit nyckeln till allt det vi har åstadkommit under senare år. Det gav ovärderliga lärdomar, erfarenheter och kontakter och spred en övertygelse om att det går att åstadkomma förändring. Många var skeptiska men efter sex år hade vi investerat 15 miljoner kronor och grävt ned 13 mil fiber. Är man bara tillräckligt målmedveten och envis så går det mesta, säger Mette Adolfsson, vd och projektledare på Härlundabygden AB.

Bildade bygdebolag

Intresseföreningen gjorde stor nytta, men för några år sedan föddes ändå idén om att bilda ett bygdebolag. Skälen var flera, berättar Mette Adolfsson.

– Intresseföreningen var medlemsbaserad och kanske hade vi inte tillräcklig drivkraft för att genomdriva större projekt. Med bygdebolaget har vi också en mycket bredare förankring i bygden genom att tio lokala föreningar äger alla a-aktier. Ur ett demokratiskt perspektiv kändes förändringen därför väldigt rätt.

Idag driver bolaget byns lanthandel, ett kafé, ett filialbibliotek och ett äldreboende. Man har ett allserviceföretag och en aktivitetspark och sedan några år driver bolaget också byns aktivitetshall med bar, boulebanor, skjutsimulator, biljard och shuffleboard.

Under de senaste åtta åren har runt 35 miljoner kronor investerats i gemensam service i bygden. Finansieringen har skett genom stöd från landsbygdsprogrammet, men också genom egna intäkter och förstås oändligt med ideella arbetstimmar.

"Huspriserna har skjutit i höjden"

– Vårt mål var att återta makten över vårt lokalsamhälle och det har vi lyckats med. Idag är det attraktivt att bo i Häradsbäck, huspriserna har skjutit i höjden. Fiberutbyggnaden innebär att många kan jobba och plugga hemifrån och här finns den service som man behöver, säger Mette Adolfsson.

Men det finns mycket mer att göra. Bland planerna finns bland annat att öppna och driva skola och att bygga bostäder. Men mest aktuellt är energiprojektet och bygget av en solcellspark. Genom att lagra energin i vätgas blir byn mindre sårbar vid elavbrott och kan hålla igång verksamheter som äldreboendet, vattenverket och mötesplatsen, berättar Mette Adolfsson.

– Projektet är spännande eftersom det täcker området krisberedskap men innebär också en fossilfri omställning. Och så bidrar det till den lokala ekonomin och kan finansiera många fler satsningar i framtiden.

Text: Jakob Hydén

Fakta: Mötesplats i Häradsbäck, Utveckling av mötesplats Häradsbäck

Projektägare: Härlunda Intresseföreningen, Härlundabygden AB

Kontaktperson: Mette Adolfsson (mette.adolfsson@home.se, Ingemar Nilsson (Ingemar.elenor@gmail.com

Projekttid: 2016-05-12 – 2017-07-20, 2018-08-31 – 2019-12-30

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden

Publicerades