Landsbygdsnätverket
Maria Kvarnström.

Maria Kvarnström, processledare, Hagfors Innovation Park. Foto: Privat

Innovation Park kickade igång innovationskraften i Hagfors

Att starta en innovationspark i en bruksort kräver både lyhördhet, flexibilitet och en hel del nytänk. Men Hagfors Innovation Park har visat att det går att lyckas. Sedan starten 2018 har parken väckt liv i innovationsandan på orten.

En innovationspark ligger vanligtvis i större städer och ofta i anslutning till en högskola eller ett universitet. Hagfors Innovation Park är en liknande frizon för nytänkande fast i en bruksort, vilket har ställt andra krav på lyhördhet och flexibilitet

– En innovationspark på landet är emot normen. Så i Hagfors har vi jobbat mycket med att tänka nytt. Vi har formats efter behovet tillsammans med invånare här i området och med företag, föreningar och ideella krafter, säger Maria Kvarnström, en av innovationsparkens två processledare.

Bakgrunden till att Hagfors Innovation Park startades var att det fanns en vilja att decentralisera innovationsresurserna i regionen. Parken startade 2018 och har väckt mer innovationsanda till liv genom att förena sektorer, branscher och oliktänkande runt gemensamma utmaningar. Målet är att på sikt kunna bidra till fler och mer hållbara företag i Värmland.

Olika sektorer möttes

Man genomförde en innovationsprocess där många perspektiv från olika sektorer möttes med en avslutande ”testival” där människor från närområdet, företagare och andra intressenter fick delta och utforma innovationsparkens innehåll. Resultaten därifrån bidrog till att göra Hagfors Innovation Park till något annat än sin namne i Karlstad.

– Sedan tidigare fanns Karlstad Innovation Park och för dem var uppdraget att sammanföra doers, innovatörer och idébärare. Men i en bruksort finns en lägre kollektiv självkänsla, ofta vet man inte att man skulle kunna vara en entreprenör. Jantetänk bestämmer på förhand vad man ska och inte ska göra. Så för att hitta doers som kan skapa saker tillsammans behövde vi börja i steget innan och stärka självkänslan, säger Maria Kvarnström.

Fördelar att verka utanför städerna

Cherin Nilsson, som även hon arbetar som processledare på Hagfors Innovation Park, lyfter fram vilka fördelar det finns med att verka på en mindre plats utanför städerna. Speciellt eftersom det finns helt andra förutsättningar på landsbygden idag än förr.

 – Internet har möjliggjort så många kanaler med kunskaper ut till de här platserna och därmed har vi tillgång till alla funktioner. Tack vare att vi på landsbygden ofta är små har vi korta vägar till mängder av kompetenser i våra nätverk och då blir vi också snabba. Det är inte stor som slår liten när man kommer till framgång, utan snabb som slår långsam, säger Cherin Nilsson.

– Och så kompletteras den information man får via internet med relationer till omvärlden. Därför är innovationsparken så viktig. Det är det tvärsektoriella som vi kommit åt. Vi jobbar med civilsamhället, det offentliga och företag och kompletterar det med relationer till omvärlden. Man måste släppa det urbana perspektivet och uppmuntra det som gör att man hittar rätt människor och rätt forskning, säger Maria Kvarnström.

Illustration med ett isberg där en större del av isen ligger under ytan. Strax över vattenytan finns texten "det vi säger att vi gör" och strax under vattenytan står det "det vi egentligen gör". Text i bilen: Det kulturella isberget. Över vattenytan finns reella värden som information, riktlinjer, finansiella resurser och teknik. Under vattenytan finns relationella värden som övertygelser, antaganden, uppfattningar, känslor, gruppnormer, värderingar och informella interaktioner.

Illustration över det kulturella isberget. "Alla våra processer domineras av relationella värden (under isberget). Genom att fokusera på det vi i vardagen faktiskt gör, så kommer förändringen att synas på det reella planet, hur vi kommer att göra.", säger Maria Kvarnström, Hagfors Innovation Park.

Förädla idéer som redan fanns

Hagfors Innovation Park har satt fart på innovationskraften i bruksorten genom att kanalisera och förädla de idéer som redan fanns bland människorna i bygden.

– Det finns så ofantligt mycket outnyttjad potential på landsbygden. Det har funnits så mycket energi i rummen där vi träffats så man hade kunnat driva en kärnreaktor, säger Maria Kvarnström.

Metoden som arbetats fram här används nu för att stärka innovationskraften i fler bruksorter genom en satsning från Jernkontoret, Sveriges stålindustriers branschorganisation, samt i en fortsättningsprocess i Hagfors kommun för att bredda detta tankesätt och kunskapande till fler delar av kommunen.

– Vi jobbar inte emot staden och säger att det är landsbygden som är grejen. Vi behöver båda. Men klyftan mellan stad och land är så stor att det är ett hinder. Vi bygger broar för att få med outnyttjad potential, konstaterar Maria Kvarnström.

Text: Jakob Hydén

Publicerades