Landsbygdsnätverket
Helena Kurki

Helena Kurki, verksamhetsansvarig Innovationscenter för landsbygden

Innovationscenter för landsbygden coachar och matchar entreprenörer

Innovationscenter för landsbygden vill ge växtkraft till företag i landsbygder och samtidigt matcha ihop dem med andra aktörer. Helena Kurki, verksamhetsledare, menar att det finns en urban norm när det gäller innovationer men tror att det finns sätt att underlätta för företagen.

Innovationscenter för landsbygden drivs av fyra kommuner i sydöstra Skåne, närmare bestämt Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Syftet med satsningen är att ge företag i landsbygder egen växtkraft och fungera som en matchmaker mellan entreprenörer och aktörer.

- Vi fångar in och slussar vidare personer som har en idé, eller som redan driver att företag, till andra aktörer i regionen, säger Helena Kurki som är verksamhetsansvarig för Innovationscenter för landsbygden.

Entreprenörerna hittar själva

Verksamheten finansieras med pengar från Europeiska Jordbruksfonden och regionalfonden, Sparbanken Skåne, Region Skåne och Leader. Inledningsvis skedde det största inflödet av nya kontakter genom att man deltog på olika event. Idag är man mer kända i regionen och entreprenörer hittar i större utsträckning in till verksamheten själva.

Nyligen tog organisationen tillsammans med Nyföretagarcentrum fram ett skuggstyrelseprogram där företag får hjälp i sitt styrelsearbete.

- Jag ser att det finns mycket kompetens på landsbygden som inte kommer företagen till gagn. Det finns många erfarna styrelsepersoner som flyttat tillbaka till landsbygden som vill bidra genom att matchas ihop med bolag, säger Helena Kurki.

Vill inspirera och coacha

Verksamheten saknar kontor. Istället försöker man vara tillgänglig för företag eller människor där de finns, vilket kan ske på digitala möten, möten hemma hos företagare, på frukostmöten eller andra event. Arbetet bygger på att göra saker tillsammans med andra aktörer i innovationssystemet. Det kan handla om att inspirera entreprenörer för att få idéer att växa och dessutom coachar man innovatörer för att kartlägga vart de befinner sig, vilka utmaningar de har och vad som är nästa steg. Här kan de också kopplas ihop med andra företagare, forskare eller aktörer.

- Nyligen samarbetade vi med Entreprenör Skåne ett program för ca 30 unga entreprenörer i Skåne. Innovationscenter stod för en inspirationsdag där deltagarna fick lära sig att jobba mer systematiskt med innovation i det stora och i det lilla. Det kan lika gärna handla att skapa innovativa arbetsprocesser som att ta fram nya affärer, säger Helena Kurki.

Ser du några hinder eller fallgropar i innovationssystemet?

- I storstäder utvecklas innovationer ofta i samarbete med kunder, leverantörer, partners eller konkurrenter med högskolor och andra stödfunktioner från samhället vid sin sida. På landsbygden saknas närheten till dessa och det kan ibland vara långa avstånd, inte minst mentalt. Det pratas mycket i urbana termer och ord som används är exempelvis startup, tech, stadsodling och inkubatorer. Det är inte alla som känner sig hemma i detta och därför inte heller känner sig välkomna eller inkluderade.

Hur ser du på er framtid?

- Jag vill gärna få ut Innovationscenter på fler platser i landet, även om det inte ingår i dagens uppdrag. Ekonomiskt hade vi en finansiering på tre år men är nu inne på det femte året eftersom man gör mycket tillsammans med andra och jobbar kostnadseffektivt. Jag hoppas att det ska finnas en efterfrågan på modellen från olika delar av landet och det har redan kommit flera förfrågningar från intresserade. Det finns så mycket potential på landsbygden och finns det en efterfrågan efter det vi gör så är vi gärna med och bidrar.

Publicerades