Landsbygdsnätverket

Innovativ satsning för hållbart fiske

Fiskareföreningen Norden startade som en yrkesförening och är i dag en aktiv aktör präglad av innovativt hållbarhetstänk. Mest omtalad är deras tillverkning av selektiva fångstredskap som lämnar småfisken i havet och gynnar ett hållbart fiske.

FF Norden startades på 1950-talet som en förening för de runt 400 fiskarna på Smögen. Med tiden har antalet fiskare minskat drastiskt och i början av 2000-talet stod man inför ett vägskäl.

– Jag blev ordförande 2002 och då var vi tvungna att göra ett val för framtiden: Antingen lägga ned eller satsa på något nytt. Vid den tidpunkten hade fiskarkollektivet insett att man inte kunde köra på som förr, man hade insett att resursen i havet inte var outtömlig. Och glädjande nog valde styrelsen att satsa, så vi byggde nytt och började tillverka selektiva redskap, berättar ordförande Sixten Söderberg.

Satsningen har visat sig vara ett lyckokast. Föreningen har tagit hjälp av innovatörer, framför allt med de tekniska tillverkningsmomenten, men i grunden är det inga komplicerade principer, menar Sixten Söderberg.

Minskad bränsleförbrukning

– Det handlar mycket om att öka eller minska maskstorleken. Med större maskor ökar du möjligheten för mindre fisk att komma genom. En bonuseffekt är att du ökar genomströmningen och därmed minskar bränsleförbrukningen.

Särskilt stor framgång har FF Norden haft med en plastrist som utvecklades för räkfiske och som i dag tillverkas i Mariestad. Man har även en aluminiumrist för havskräfta som tillverkas på Smögenvarvet. Räkristen används i dag på frivillig basis av 30 procent av räkflottan.

– Jag tror att den så småningom kommer användas av alla och det ser vi väldigt positivt på eftersom det bidrar till att hålla fisket på en hållbar nivå. Nu kommer den även introduceras i Norge, men problemet är danskarna som tar all småräka också, där finns inte det här intresset, säger Sixten Söderberg som hoppas att myndigheterna och MSC ska fatta beslut som får hela räkflottan att anpassa sig till ett mer selektivt fiske.

Återvinning av nät

Fiskareföreningens andra ben är återvinning av nät och andra fångstredskap. Det är en betydligt mindre lönsam verksamhet, men med samma syfte: Ett hållbart bestånd i ett rent hav.

– Det är en vision som jag tror att alla kan hålla med om, men ibland är det svårt att gå från insikt till konkret handling. Det som behövs är innovation och idéer som går hand i hand med verkligheten. Jag tror ju på människan och är övertygad om att vi kan klara detta, men det kommer krävas att någon går före och visar vägen, avslutar Sixten Söderberg.

Text: Jakob Hydén
Foto: Fiskareföreningen Norden

Publicerades