Landsbygdsnätverket
fossilfrikampanjen Norup 1

Intresse för bioenergi blev till affärsidé

Först byggde de en egen biogasanläggning på den egna gården Norup. Sedan har de byggt arton stycken ytterligare och ovanpå det åtta biodieselfabriker.

Redan under sina studier på agronomlinjen började Sven Norup intressera sig för bioenergi. 2009 fick han och hustrun Anne också praktisk nytta av Svens intresse då de byggde en egen biogasanläggning på Norups gård som ligger i norra Skåne. Sedan dess har de byggt flera – antalet är snart uppe i 18 – anläggningar till andra, främst lantbrukare, och dessutom åtta biodieselfabriker. Biogasproduktionen och rådgivningen har breddat gårdens verksamhet och gett en större ekonomisk trygghet. Anläggningen producerar el men också värme till egna byggnader och till spannmålstorken.

Vad gick bra?

– Projektet gick bra från början till slut. Mycket tack vare att vi kunde anlita en expert som jobbat med de här frågorna i 20 års tid.

Vad gick mindre bra?

– Det var mycket administration och legala frågor som behövde lösas under arbetets gång. Myndigheterna hade inte heller någon större vana vid att hantera en anläggning av den här storleken.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– …det fanns en bättre politisk långsiktighet i de här frågorna. Det har man i våra grannländer, inte minst i Danmark.

FAKTA

Verksamhet: Energiproduktion genom vindkraft
Areal: Marken som verken står på
Antal anställda: Löpande serviceavtal
Energiproduktion: Totalt 20 miljoner kWh per år (5 miljoner kWh per verk)
Investeringskostnad: 30 miljoner för det verk som finns i egen Kontaktperson: Maria Hofvendahl Svensson, bondenshus@telia.com, 0703-268380

Publicerades