Landsbygdsnätverket
Munkedal

Hösten 2017 var landsbygdsministern Sven-Erik Bucht på besök i Hedekas och fick då höra om bland annat Handlarrundan som han var mycket imponerad av. Till vänster syns handlaren Kent Johansson, till höger står Sven-Erik Bucht. Foto Munkedals kommun

I små kommuner skapar man egna innovativa servicelösningar

Tillgång till livsmedel, drivmedel, post/paket, betaltjänster och apoteksvaror samt tillgång till ombudsfunktioner som Apoteket och Svenska Spel är självklarheter i tätorten och i större städer. I små och mindre kommuner är tillgången till grundläggande service långt ifrån någon självklarhet. Men - det finns många innovativa servicelösningar.

Hilkka Eskeleinen

- SmåKom, ett nationellt nätverk för små kommuner arbetar med servicefrågan på ett övergripande plan och verkar för att offentlig och kommersiell service prövas i nya former. Vi tycker också det är viktigt att förmedla goda exempel och peka på tillgängliga medel för utvecklingsprojekt, säger Hilkka Eskelinen, sekreterare i SmåKom och aktiv i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Service i landsbygder.

SmåKom informerar och inspirerar bland annat genom månatliga nyhetsbrev och under två årliga konferenser. Där marknadsför man blanda annat de medel som finns tillgängliga hos Tillväxtverket för kommersiell service.

- Tillväxtverket medverkade under SmåKoms rikskonferens och vi fick information om ett antal pilotkommuner som i ett brett perspektiv har arbetat med attraktiva miljöer för näringslivets och samhällets utveckling med service som utgångspunkt, säger Hilkka Eskelinen.

Munkedal är en pilotkommun

Munkedal är en av tretton kommuner som av Tillväxtverket blivit utvald som pilotkommun för serviceutveckling. I Munkedal började man redan under 2012 att jobba i projektform för en stärkt lokalt attraktionskraft och funnit många lokala lösningar för både kommersiell och offentlig service

- Vi har exempelvis Gulf i Hällevadsholm, en riktig knytpunkt i samhället som enligt Hällevadsholmsborna ger service utöver det vanliga till såväl invånare som besökare. Gulf säljer bensin, har servicebutik, är ombud för Apoteket, KassaGirot, Schenker, PrivPak, DHL, Servicepoint och ATG. De hyr ut filmer, släpkärror och stugor åt idrottsföreningen, bakar bröd, semlor och säljer fiskekort, berättar Clas Hedlund, näringslivsutvecklare på Munkedals kommun.

dingle

Utvecklingscentrum. Foto Per Pixel Pettersson

Det finns fler innovativa lösningar. Hedekas bensinstation finns i ny tappning. Man har ett utvecklingscentrum i Dingle där kommunen tar kommando för bland annat utvecklingen av den gröna näringen.

Här finns Ulkeröds Gård som investerar för framtiden och man har andra anläggningar och aktiviteter som går i samma spår.

I Munkedals kommun finns även den populära Handlarrundan där boende på landsbygderna kring Hedekas hämtas med skolskjutsar och körs till affären och skjutsas hem efter med sina varor.

- Sammanfattningsvis kan man säga att Intresse och engagemang från politiker, företag, föreningar, allmänhet och kommunen har gjort att man med viss hjälp av projektpengar kunnat åstadkomma saker i samverkan.

Fisketur

Munkedals kommun har anställt en turistutvecklare för att bättre utveckla samverkan mellan kommunen och besöksnäringen. Gulf i Hällevadsholm är en av kommunens info-points som bland annat hyr ut fiskekkort. Foto Mickan Thor

Det händer mycket i Munkedals kommun. Nybyggnation tar fart, etableringar står för dörren och man har även anställt en turistutvecklare för att bättre utveckla samverkan mellan kommunen och besöksnäringen. Flera info-points är under uppbyggnad ibland annat i Gulf i Hällevadsholm, Trogen i Hedekas, Rasta i Håby och Örekilsgården i Munkedal. Även en mobil info-point kommer arbetas fram.

Det positiva utvecklingsarbetet har lett till att Munkedals kommun blivit rankade plats 13 av 100 på Lands lista över ”Årets lantis 2017.”

SmåKom vill att fler följer Munkedals exempel

- Vi uppmuntrar kommuner att följa Munkedals exempel och medverka i tillkomsten av serviceprojekt och samarbeta med företag och ideell sektor, säger Hilkka Eskelinen på SmåKom som understryker betydelsen av att samverkan fungerar mellan stödbeviljande myndighet och aktuell kommun.

Hilkka Eskelinen avslutar:

- Vi hoppas att uppföljning visar att flertalet projekt lever vidare också efter projekttiden. Det är angeläget att goda exempel sprids systematiskt och lättillgängligt till alla regioner och kommuner, exempelvis genom en databank.

Publicerades