Landsbygdsnätverket
Fossilfritt 15 vindkraft

Jan såg vindkraften som en investering

Affärsmannen Jan Barchan såg potential i vindkraften och bestämde sig för att investera i en mindre vindkraftspark på den skånska slätten norr om Helsingborg.

Redan 2005 föddes idén då Jan Barchan ägde gården Västraby. Tillståndsprocessen inklusive överklaganden drog ut på tiden, bland annat på grund av riskerna för rovfåglarna i området. Tillstånd gavs för fem verk – ansökan gällde åtta – som byggdes 2016, samtidigt med ytterligare åtta vindkraftverk på en intilliggande fastighet.

Fossilfritt 15 Jan

 Vad gick bra?

– Över lag så har projektet gått bra. Verken fungerar som de ska och levererar energi helt enligt plan. Jag har tecknat servicekontrakt med ett externt företag som sköter underhållet.

Vad gick mindre bra?

– Det var mycket arbete med tillstånd och regelverk, mycket mer än jag hade väntat mig. Elpriserna har inte motsvarat förväntningarna under de två första åren, men nu ser det bättre ut.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– …tillståndsprocessen var snabbare och smidigare.

FAKTA

Verksamhet: Elproduktion genom vindkraft. Totalt fem vindkraftverk med en navhöjd på 105 meter
Antal anställda: Verken underhålls genom ett servicekontrakt med externt bolag
Energiproduktion: 44 miljoner kWh per år i snitt
Investeringskostnad: Totalt 165 miljoner kronor, inklusive tillfartsvägar, transformatorer och uppkoppling på elnätet

Publicerades