Landsbygdsnätverket
Daniel Birnik, Arbetsförmedlingen.

Daniel Birnik, Arbetsförmedlingen. Foto: Arbetsförmedlingen.

Jobskills kortar vägen till arbete

Med verktyget Jobskills ska asylsökandes och nyanländas väg till arbetslivet förenklas och förkortas. Särskild nytta kan verktyget göra på landsbygden, menar Daniel Birnik, Arbetsförmedlingen.

I Jobskills kan den som söker jobb lägga in uppgifter om erfarenhet och kompetens, få tips på hur man går vidare, få sin kompetensprofil översatt till svenska och skapa de första kontakterna med svenska arbetsgivare.

Det övergripande målet är att korta och förenkla vägen till jobb. Huvudpoängen med Jobskills är att i ett tidigt skede ge den jobbsökande verktyg för att börja närma sig arbetsmarknaden.

– Många som är nya i Sverige har jättestora förhoppningar när de kommer hit, men hamnar i en passiv väntan ganska snart. Hela idén med Jobskills är att du ska börja kommunicera vad du kan, vad du har gjort tidigare och vad du vill. Det behöver inte leda till en omedelbar rekrytering, men du får ett mål och en utstakad väg dit, säger Daniel Birnik.

Språket nyckel

Forskningen visar att språkkunskaper är en av nycklarna för en lyckad etablering på arbetsmarknaden. I Jobskills är bristande svenskkunskaper dock inget hinder för att påbörja processen som på sikt kan leda till jobb.

– Du kan ju ändå beskriva vad du kan på ditt eget språk och få ut ett CV på svenska. Det ger en grund för att starta en kommunikation och skapar en egenmakt som är jätteviktig. Jobskills innehåller också vägledningsmaterial och nyttig information om arbetsmarknaden på en rad olika språk, säger Daniel Birnik som också menar att verktyget kan spela en särskilt viktig roll på mindre orter och på landsbygden.

Levande landsbygd

– Integrationsfrågan är självklart viktig för hela samhället, men kanske extra intressant som ett verktyg på landsbygden. För att vi ska kunna ha en levande landsbygd är det jätteviktigt att vi kan tillvarata de här människornas kompetens och kunnande och kanske även locka folk som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden på annat håll. Det är precis den målgruppen som Jobskills riktar sig till, säger han.

Jobskills utarbetades som en del i den kompetenskartläggning som arbetsförmedlingen fick i uppdrag av regeringen att genomföra i samband med de stora flyktingströmmarna 2014 och 2015.

Förutom att förenkla för nyanländas och asylsökandes etablering på arbetsmarknaden ska Jobskills också underlätta för arbetsgivare att rekrytera inom vissa bristyrken. Ett steg i den riktningen togs nyligen då det blev möjligt för arbetsgivare att söka i databasen som idag består av 22 000 sökbara profiler. Sammanlagt har runt 38 000 profiler registrerats sedan starten våren 2017.

Text: Jakob Hydén

Publicerades