Landsbygdsnätverket
Butik och mack i Noraström

Noraström i Ångermanland valde att vända problemet till en möjlighet och så har det fortsatt.

Kampen för macken väckte den lokala glöden

I Ångermanländska Noraström blev kampen för en mack startskottet på ett lokalt engagemang som nu har lyft hela servicen i bygden. Den samägda mackföreningen har bland annat byggt en ny affär – en investering på cirka 11 miljoner kronor.

serviceskylt

De lite äldre byborna minns när det fanns både bank, post, äldreboende och all tänkbar service i Noraström. Sedan dess har befolkningen minskat och servicen har undan för undan försämrats.

Det var stängningen av macken som på allvar väckte kämpaglöden.

– Det blev startskottet för engagemanget i bygden. Föreningslivet har alltid varit starkt, men Noramacken blev det som sammanförde alla goda krafter, förklarar Åke Sjöberg, själv boende i Noraström och engagerad i den mackförening som bildades.

Hundratals boende i bygden valde att satsa pengar i föreningen och på kort tid fick man ihop det kapital på drygt 300 000 kronor som behövdes. Länsstyrelsen stöttade med ett kommersiellt servicestöd och macken kunde öppna.

Dyr ombyggnad

Mackföreningens nästa stora projekt blev ett samarbete med den lokala handlaren. Den gamla butiken, byggd på 70-talet, var i stort behov av förnyelse och krav från bland andra Trafikverket om förändrad entré gjorde att en utbyggnad blev för dyr.

– Byn behöver ju en affär och vi valde att vända problemet till en möjlighet. Vi pratade bland annat med ICA centralt och de sa att det skulle gå att fördubbla omsättningen, men att det då krävdes nya moderna lokaler, berättar Åke Sjöberg.

Potentialen fanns där, men det skulle krävas massor av hårt arbete – merparten av det ideellt – innan planerna kunde förverkligas. Genom ett projekt 2011 finansierat av Leader Höga Kusten gjordes en förstudie, markundersökningar och ritningar togs fram och fastigheten med den gamla butiken köptes in. I april 2017 invigdes de nya lokalerna. Finansieringen löstes bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen och kommunen, stöd från ALMI samt genom banklån.

Karta två

Ny mötesplats

Butiken har blivit bygdens nya mötesplats och det finns även långt gångna planer på att utveckla butiken till ett servicenav även för andra verksamheter i Noraström, med bland annat kulturhus, turismservice och kafé. Affären har blivit en symbol för en bygd som andas optimism igen, menar Lennart Ramström, dåvarande verksamhetsledare vid Leader Höga kusten. Ett annat tydligt exempel är skolan som lades ned 2013 men nu åter har öppnat.

– Om affären inte hade överlevt så tror jag inte att skolan hade öppnat, det hade påverkat turismen väldigt negativt och Trafikverket hade nog inte varit så intresserade av att göra satsningar på infrastrukturen, säger han.

Men hur kommer det sig att man har lyckats så väl i Noraström? Hur lyder receptet? Åke Sjöberg har svaret.

– Utan det starka engagemanget från folk i bygden hade det aldrig gått. Man måste våga tänka nytt och strunta i olyckskorparna som säger att det aldrig kommer gå. Visst ska man vara realist, men man ska heller inte glömma att vara optimist!

Text: Jakob Hydén

Foto: Ulf Burman/Multimedia productions

Publicerades