Landsbygdsnätverket

Foto: Mörrums kronolaxfiske

Lax-mecka med bredd i verksamheten

Förr handlade Mörrums kronolaxfiske nästan bara om sportfiske – så är det inte längre. Idag bedrivs här forskning och olika vattenvårdsprojekt och besökarna kan både vandra, bo, äta gott och gå på museum.

Idag är åtta personer anställda på Sveaskogs anläggning vid Mörrumsån i Blekinge och omsättningen ligger någonstans mellan 8 och 9 miljoner kronor. Det är fortfarande sportfisket – mest handlar det om lax och havsöring – som är den främsta intäktskällan och det som lockar merparten av de runt 250 000 årliga besökarna. Men med åren har verksamheten breddats, och det är en högst medveten strategi.

– Naturturism som koncept har förändrats en hel del och fler efterfrågar idag en helhetsupplevelse. För oss har det varit viktigt att utveckla våra alternativa verksamheter. Samtidigt är det en delikat balansgång, exklusiviteten kring laxfisket måste självklart finnas kvar, säger platschef Ida-Maria Rigoll.

Foto: Gunnel Persson

Fokus på hållbarhet

På anläggningen finns idag boendemöjligheter, restaurang, butik, akvarium och en konferensanläggning. I omgivningarna finns vandringsleder och campingmöjligheter.

Stort fokus ligger idag på hållbarhet, vattenvård och olika former av återställningsåtgärder i ån.

– Den största åtgärden som pågår är en utrivning av kraftverket Marieberg. Vi vill ha ett så naturligt vattendrag som möjligt och det är också en av anledningarna till att vi i framtiden inte kommer arbeta med utsättning av fisk, vi vill hellre satsa på naturlig reproduktion, berättar Ida-Maria Rigoll.

Idag finns det en stor förståelse och kunskap bland sportfiskarna själva när det gäller hållbarhet. Kronolaxfisket har en total kvot på 300 fiskar per år. Varje besökare får bara ta upp en fisk per dygn, men de allra flesta väljer frivilligt att lägga tillbaka sin fångst.

Foto: Bengt Nyberg

Rikt friluftsliv

Det finns flera olika entreprenörer som är etablerade kring Mörrumsån och här finns också ett rikt friluftsliv, något som Mörrums kronolaxfiske uppskattar och uppmuntrar.

– Vi gynnar detta så mycket vi kan och samverkar med både länsstyrelsen och kommunen, ofta i projektform. Vi klipper gräs, tömmer sopor och sköter en del underhåll. Alla vinner på att det hålls snyggt så att det blir positivt för besökaren. Friluftslivet är något vi ser enbart positivt på, säger Ida-Maria Rigoll, som också menar att laxfisket och den verksamhet som har vuxit upp kring den bidrar starkt till att hålla liv i bygden.

– Mörrum är ju en liten ort, men här finns ändå bank, två hotell, tre restauranger och två butiker. Det är tack vare fisket. Och idag tror jag det finns en stor medvetenhet kring vad fisket kan bidra med i form av besökare, ekonomi och samhällsnytta.

Text: Jakob Hydén

Publicerades