Landsbygdsnätverket
Kollagebild. En ostförsäljare vid ett marknadsstånd, överblicksbild över en marknad samt en porträttbild på Lena Liljemark.

Foto: Lena Liljemark.

Leaderprojekt räddade mathantverkare under pandemin

I en tid med pandemi och snabbt förändrade konsumentmönster kom projektet Ökad direktförsäljning för matproducenter som en räddning för mathantverkarna i Sundsvallsregionen.
– Utan projektet tror jag många av oss hade funderat på att lägga ned. Det vi gör i projektet är framtiden, säger projektledare Lena Liljemark.

Projektets syfte var att stärka entreprenörskapet och lönsamheten bland mathantverkare i Leader Mittland Plus område. Sedan tidigare fanns Bondens egen marknad som en viktig inkomstkälla, men nu ville man satsa på nya kanaler som Reko-ringar, nya marknader, popup-marknader och ökad gårdsförsäljning.

Men efter bara några månader kom pandemin.

– Timingen var sämsta tänkbara. Samtidigt är jag övertygad om att projektet räddade oss. Reko-ringen var bland det första vi drog igång och det blev ohyggligt viktigt för oss och en räddning för många mathantverkare, säger Lena Liljemark som själv driver ett mejeri.

Ökad gårdsförsäljning

I projektet gjorde man också insatser för att stärka gårdsförsäljningen. En broschyr kallad Matrundan togs fram, där alla mathantverkare i kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Bräcke finns med. Parallellt arbetade man med att utveckla tillitsbutiker utan bemanning och breddade samtidigt utbudet genom att börja sälja varandras produkter i större utsträckning.

En annan ny kanal som testades var konceptet popup-marknad.

– Vi satte upp marknadsstånd och sålde våra varor utanför ett evenemang på Lögdö bruk. Det blev verkligen jättebra och konceptet är något som vi kommer kunna använda oss av framöver. Nu har vi erfarenhet av att genomföra det och marknadsbord och annat material som vi behöver, säger Lena Liljemark.

Samtidigt som dessa nya försäljningskanaler har testats och förfinats har de traditionella kanalerna minskat i betydelse. Ett bra exempel är arrangemanget ”Bondens traditionella marknader” som idag bara står för en bråkdel av intäkterna jämfört med tidigare.

– Det är tydligt att konsumenternas vanor har förändrats mycket efter pandemin. För vår del handlar det nu om att ta reda på vad som funkar och det mesta av det som vi har byggt upp under projektet är sådant som vi kommer ha glädje av framöver, säger Lena Liljemark.

Synliga producenter

Projektet löper fram till mars 2023 och har finansierats med medel ur Regionalfonden. Erika Larsson Karinaho, verksamhetsledare på Leader Mittland Plus, menar att projektet har en lång rad positiva bieffekter.

– Förutom att nätverket har stärkts så har projektet lett till att konsumenterna verkligen har fått upp ögonen för det lokala mathantverket. Producenterna har blivit mer synliga. De hade ju maximal otur med tanke på pandemin, men har verkligen lyckats anpassa sig och hitta andra vägar.

På många sätt är Ökad direktförsäljning för matproducenter ett idealiskt leaderprojekt, säger hon.

– Det hade ett tydligt underifrånperspektiv, väl förankrat i ett brett nätverk. Den sortens projekt blir ofta framgångsrika eftersom deltagarna är engagerade i saken och vårdar projektet därefter. Och inte minst blir effekterna långsiktiga. Det ser vi redan nu – projektet är snart slut, men det är samtidigt början på någonting nytt.

Text: Jakob Hydén

Fakta : Ökad direktförsäljning för matproducenter

Leaderområde: Leader Mittland Plus. Länk till hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Projektägare: Bondens egen marknad i Sundsvall. Länk till hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontaktperson: Lena Liljemark
Projekttid: 2019-04-10 – 2023-04-30
Beviljad EU-medel ur: Regionalfonden

Publicerades