Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanje Adven

Lokal drift är Advens nyckel till framgång

Adven Värme driver 20 fjärrvärmenät och fjärrvärmeanläggningar i Sverige. Alla drivs av lokala entreprenörer som kan nyttja sitt kontaktnät i hembygden eftersom allt bränsle ska komma från den egna trakten.

Med en så utspridd verksamhet är det viktigt med tydlig lokal närvaro för att få till en så bra och trygg drift som möjligt. Så var även tanken bakom när man tog över Bio Megawatt AB i Sösdala hösten 2017, där man idag har en panncentral med två biopannor för flis. Totalt är över 60 fastigheter anslutna.

fossilfrikampanjen Adven

De lantbrukare som en gång byggde upp anläggningen jobbar kvar över hösten 2018 för att ge en mjuk övergång. Men även framöver kommer driften att skötas av lokala entreprenörer som kan utnyttja sitt kontaktnät i bygden. Allt bränsle ska komma ifrån trakten.

Vad gick bra?

– Övergången har gått bra. Det har varit viktigt att skapa trygghet för kunderna, att det är varmt och inte några avbrott. Adven Värme vill också visa sig på offensiven i Sösdala och är med när fjärrvärmen byggs ut ytterligare.

Vad gick mindre bra?

– Det har varit ett mindre tillbud i panncentralen på grund av dålig kommunikation. Men det ska bli bättre i den nya organistationen.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– … det fanns ett bättre engagemang från staten.

FAKTA

Verksamhet: Fjärrvärme
Typ av energiproduktion: Biopanna för flis
Produktionsmängd: 5 miljoner kWh/år
Antal anställda: Driftas av fem lokala lantbrukare
Kontakt: Håkan Andersson, hakan.andersson@adven.com 0702-48 56 92

Publicerades