Landsbygdsnätverket
Soltimmer Fossilfrikampanj maj 2019

Många fastigheter på Sollerö värms av timmer

Solleröns skola, det gamla kommunhuset samt två privata affärsfastigheter är anslutna till panncentralen som Sollerö Timmer äger och driver. Ytterligare fastigheter ska anslutas.

Tanken på en egen panncentral hade bröderna Duhlbo som driver Sollerö Timmer haft länge. När kommunens energi- och miljöplan tvingades byta ut oljepannan i Sollerö skola gjorde de slag i saken. Panncentralen byggdes 2010 som en tillbyggnad till en lokal som tidigare var gymnastiksal. En specialutformad självmatande traktorvagn fylls med flis vid hemmaterminalen, 3 km från panncentralen. Vagnen ställs in i panncentralen och en skruvtransportör matar in flisen i pannan där den kontrollerade förbränningen sker. Fjärrvärmenätet är för närvarande 350 meter långt och består av välisolerad PEX kulvert.

Vad gick bra?

- Om man ser det ur skogsbondens synvinkel är det här ett sätt att förädla skogen ett par steg längre. Även om vi har 100 hektar skog är det inte tillräckligt att leva på, men med byggverksamhet och energiförsäljning är det möjligt. Vi vill förädla egen skogsråvara så långt det går, säger Håkan Duhlbo.

Vad gick mindre bra?

- Den bergiga marken gjorde anläggningen komplicerad. Vi har heller inte fått med alla fastigheter som vi hoppats på, till exempel i Sollerö kyrka, som bara ligger 100 meter från panncentralen, där har man fortfarande direktverkande elvärme.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om….

… det är inte vore en så lång väg från ide till att sälja färdig värme, investeringen är stor och kräver långa kontrakt för att gå ihop.

Text & Foto; Mickan Thor

FAKTA
Verksamhet: Byggföretag med bygg- och anläggningsverksamhet med närvärme och bioenergi som sidoverksamhet
Total investering: 2,4 mkr. 0,3 mkr investeringsbidrag via länsstyrelsen. Kommunen betalade initialt anslutningsavgift motsvarande en värmepumpsinvestering samt skrev 20-årigt avtal med Sollerö Timmer.
Energiproduktion: Bioenergi
Produktion: 600 MWh/år
Antal anställda: 3
Areal: Ingen (däremot har släktgården 100 hektar skog)
Omsättning: 2,5 - 5,0 mkr
Intäkt: ca 300 000 kr/år beroende på kundernas årsförbrukning som kan variera 10–15 procent beroende på om vinter är varm eller kall.
Energikartläggning: 2013
Kontakt: Håkan Duhlbo, 070-371 93 87 soltimmer@telia.com

Publicerades