Landsbygdsnätverket
Service i landsbygder

Med fokus på landsbygdens service

Hur skapar man lokala, smarta och hållbara servicelösningar på landsbygden? Hur kan man samverka och med vem? Var finns det egentligen medel att söka? Det här är några av de frågor som Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder har arbetat med sedan starten 2015.

När service lyftes in som en del av landsbygdsprogrammet 2014 uppstod ett behov av att sprida information och vägledning kring vem som gör vad samt vilka stöd som kan sökas vid utveckling av lokala servicelösningar. Inom ramen för Landsbygdsnätverket togs då initiativet till att skapa arbetsgruppen Service i Landsbygder.

– Den traditionella målgruppen är nog mer van vid att vända sig till länsstyrelser eller regioner för att söka investeringsstöd. Nu kände vi att det fanns ett behov av att sprida information om hur och var man kan söka olika medel, och inte minst hur man gör för att skapa en bredare samverkan och få med både kommunen, näringslivet, de boende och andra aktörer, berättar gruppens ordförande Jacqueline Hellsten.  

Jacqueline Hellsten

Engagemang nyckel

Och just det lokala och breda engagemanget är en nyckel för att hitta långsiktigt hållbara lösningar, menar Jacqueline Hellsten.

– För att utveckla landsbygden måste vi hitta lokalt anpassade lösningar och arbeta med ortens förutsättningar. Det finns inga standardlösningar. Om det ska lyckas måste de boende och företagarna på orten vara med och forma sin framtid. Det är först då man kan hitta en ekonomisk hållbarhet och hitta långsiktig lönsamhet.

Gruppen har haft en bred kompetensbas med representanter från exempelvis Coompanion, Hela Sverige ska leva, leader samt kommuner och myndigheter. Genom att sprida goda exempel, ta fram informationsmaterial och delta vid konferenser och seminarier har man spridit kunskap om arbetet med lokala servicelösningar.

Nu är arbetsgruppens arbete avslutat, men insatserna för att utveckla lokala servicelösningar fortsätter i samma takt i minst två år till. Tillväxtverket har som stödmyndighet för aktuella projektmedel hittills beviljat drygt 100 miljoner kronor till ett femtiotal pilotprojekt. Det finns nästan lika mycket kvar att bevilja till fler innovativa servicelösningar i Sveriges gles- och landsbygder.

Camilla Jägerhem

Lyckosamt 2018

– Det finns stora utmaningar i att främja tillgängligheten till kommersiell service i gles- och landsbygd. Medlen i landsbygdsprogrammet har gjort det möjligt för många aktörer att tillsammans mobilisera kring lokala servicelösningar – allt från servicepunkter till en fungerande serviceplanering på olika nivåer, säger Camilla Jägerhem, Tillväxtverkets representant i arbetsgruppen och fortsätter:

– Trots en ganska långsam start har tempot successivt ökat och 2018 har varit riktigt lyckosamt, både sett till antal projekt och de projektmedel som har beslutats. Totalt sett har arbetet gått över förväntan.

Det kommande året kommer Tillväxtverket främst fokusera på att följa och stötta pågående insatser och sammanföra de insatser som skulle gynnas av att utbyta erfarenhet med varandra, berättar Camilla Jägerhem.

– Vi ser inte bara ett värde i att var och en löser sina specifika utmaningar utan ser detta också som ett sätt att investera i kunskap. Vad är det för kunskap som genereras i projekten och hur kan vi få de olika aktörerna att lära av varandra? Därför vill vi lite närmare följa de lösningar som nu utvecklas i de olika pilotprojekten och skapa ett lärande av dem.

Text: Jakob Hydén

Foto: Tina Stafrén

Arbetsgruppen Service i landsbygden

Publicerades