Landsbygdsnätverket
Projektgruppen. Från vänster: Ulf Bertilsson, Anne Gunnäs, Roland Karlsson.

Projektgruppen. Från vänster: Ulf Bertilsson, Anne Gunnäs, Roland Karlsson. Foto: Mats Karlsson

Miljövänlig räkodling i första leaderprojektet

Redan i slutet av nästa år kan de första jätteräkorna säljas från en alldeles ny miljövänlig odling i Lysekil. Bakom framgången döljer sig det första godkända leaderprojekt inom havs- och fiskerifonden.

Man kan säga att det är flera lyckliga omständigheter som har sammanstrålat i Lysekil som gör att en miljövänlig, landbaserad odling av jätteräkor snart kommer förverkligas.
Initiativet kommer från den nyblivne pensionären Ulf Bertilsson.

– Jag har ingen lust att sitta i gungstolen hela dagarna, jag behöver göra något. Så kom jag att tänka på det här med jätteräkor. Det finns en odling i Bjuv i Skåne, men vi har ju egentligen mycket bättre förutsättningar här i Lysekil. Här finns industrin, kulturen och akademien, men vi saknar ett framtidstänk när det gäller råvaran.

Följer områdets strategi

Ulf Bertilsson leder projektet tillsammans med Roland Karlsson och Anne Gunnäs. Det prioriterades av Leader Bohuskust och gränsbygd och beviljades drygt 121 000 kronor av Jordbruksverket – en förutsättning för att projektet alls skulle bli av, enligt Ulf Bertilsson.
Nu görs en förstudie och målet är att ha en färdig odling i slutet av 2017 eller början av 2018.

– Projektet har vuxit ganska snabbt. Det stod tidigt klart att vi förutom själva odlingen även måste utveckla ett kläckeri. Det där är en ganska besvärlig process med tanke på infektionsrisken. Men där har vi nu utvecklat ett väldigt lyckat samarbete med marinbiologiprogrammet här i Lysekil, berättar Ulf Bertilsson.
Enligt Krister Olsson, verksamhetschef för Leader Bohuskust och gränsbygd, uppfyller projektet väl föreningens utvecklingsstrategi.

– Ett av våra främsta mål är att skapa nya varumärken och det är en väldigt tydlig aspekt av det här projektet. Dessutom är det ett projekt som tydligt tar vara på områdets styrkor. Vi har en tradition och kunskap om fiskberedning, här finns forskningen och dessutom lämpliga lokaler och lätt åtkomst till rätt sorts saltvatten, förklarar Krister Olsson.

Krister Olsson

Krister Olsson. Foto: Bengt Johansson.

Brett samarbete

Helt avgörande för projektet är samarbetet med Preems lokalt belägna raffinaderi. De har ett stort överskott på värmeenergi som räkodlingen kommer kunna använda för att värma upp vattnet i bassängerna. Räkorna kräver 28-gradigt vatten året runt och utan den energikällan skulle det vara svårt att göra produktionen så miljövänligt som den nu kan bli.

I projektet finns också andra företag som den lokala fjärrvärmeleverantören LEVA, Marenor och Vegafish som tagit fram metoden för miljövänlig odling av jätteräkor, liksom flera universitet och ett gymnasium med marin inriktning. Sammantaget är projektet en bra illustration över ett väl fungerande leaderprojekt, menar Krister Olsson.

– Från början fanns en genomtänkt och innovativ idé, därefter har flera olika lokala krafter knutits samman och alla jobbar mot ett och samma mål. På sikt hoppas vi så klart att detta kan leda till nya arbetstillfällen, både kopplade till själva produktionen men också till alla tjänster runt om: transporter, beredning, försäljning och allt annat.

Text: Jakob Hydén

 

Mer information

Beviljad EU-medel ur: Havs- och fiskerifonden

Publicerades