Landsbygdsnätverket

Minskad byråkrati nyckelfråga för unga fiskare

En minskning av byråkratin är en av de viktigaste åtgärderna för att underlätta för unga att ta sig in i fiskeyrket. Det menar 32-årige fiskaren Dennis Bergman, som trots dioxinhot, sälproblem och andra orosmoln ser positivt på framtiden för det kustnära småskaliga fisket.

Dennis Bergman är sjunde generationens yrkesfiskare i sin familj. Han arbetar i familjeföretaget Bergmans fisk baserat i Saltharsfjärden norr om Gävle.

Och han kan inte tänka sig någon bättre sysselsättning.

– I unga år var det mest hockey som gällde, men idag skulle jag inte byta mot något yrke i världen, det finns inte på kartan. Det är friheten som lockar. Att arbeta så nära naturen, det är en otroligt härlig känsla, säger Dennis Bergman.

Trög återväxt

Men som 32-årig yrkesfiskare tillhör han en sällsynt skara – som dessutom blir allt mindre. Återväxten går trögt, men det finns konkreta åtgärder som skulle kunna öka intresset för yrket, menar Dennis Bergman.

– Som ung kille eller tjej är det inte lätt att bli yrkesfiskare idag. Det är många olika steg i byråkratin innan man kan starta. För tio år sedan när jag själv började så räckte det med att skicka in en licensansökan och sedan börja fiska. Vi hade vunnit mycket om regelsystemet blev enklare.

Andra framtidsfrågor som branschen brottas med är exempelvis skador från säl och skarv som förvärras för varje år. Men än viktigare är dioxinfrågan, menar Dennis Bergman.

– Idag finns rekommendationer om att inte äta för mycket fisk från Östersjön, framför allt fet fisk som lax och strömming, men vi fiskare har gjort egna undersökningar med EU-godkända laboratorier som visar en annan bild av saken. Dessutom har vi lägre gränsvärden än i exempelvis Finland. Självklart påverkar det försäljningen och i förlängningen även framtiden för hela branschen. Det slår mot återväxten, folk vågar inte satsa, säger Dennis Bergman.

Ny hamnanläggning

Men trots de problem som branschen brottas med har han i grunden en positiv syn på det kustnära småskaliga fiskets framtid. Han och hans kompanjoner har långt gångna planer på en ny hamnanläggning i Saltharsfjärden, med kajplats för båtarna, tillredningsutrymmen och butikslokal. Om allt går planenligt kan invigningen ske om två år.

– Ser man till antalet licensierade fiskare så ser det ganska mörkt ut. Det är inte många kvar och i hela Gävleborgs län är vi bara fem yrkesfiskare under 50 år. Men jag tror att det kommer vända. Det märks sakta ett trendskifte i konsumentledet och därför vågar jag ändå tro på en ljus framtid för fisket.

Text: Jakob Hydén

Foto: Privat

Publicerades