Landsbygdsnätverket
Tre bilder bredvid varandra. Från vänster: Porträttbild på Johanna Lindberg, en röd buss som kör förbi en kohage och en bil som kör genom en allé.

Foto: Norrlandsnavet, Scandinav samt Mikael Svensson, Scandinav

Modell för landsbygdstrafik med spridningspotential

Projektet Rörliga Landsbygder, RörLa, syftar till att förbättra användningen av transportkapaciteten i landsbygder för att gagna kollektivtrafiken. Tanken är att sprida modellen i Norrbotten – och på sikt kanske till landsbygder i hela Sverige.

Grundidén i projektet är att förbättra trafiken i landsbygder genom att samordna samhällsbetalda resor med andra trafikslag.

– Tankegången är i grunden väldigt enkel, men den är svårare att genomföra i praktiken. Det handlar om att vi ska använda fler av de transporter som sker på landsbygden för att stötta den anropsstyrda kollektivtrafiken, säger Johanna Lindberg, doktorand på avdelningen Digitala tjänster och system vid Luleå tekniska universitet.

Plattform i centrum

I centrum för projektet finns den digitala plattformen Predictive Movement, som samordnar de tekniska lösningar som företag och andra arbetar med. Förutom universitetet medverkar även Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, Länstrafiken i Norrbotten, Luleå Lokaltrafik AB och Luleå kommun.

RörLa drog igång för ett år sedan. Hittills har projektet planerats, man har arbetat med plattformen och även tagit fram en digital tvilling över försöksorten Luleå, där olika scenarier kan simuleras utifrån bland annat transportbehov och boendestrukturer. Under 2024 kommer detta sedan testas i skarpt läge i Luleå.

Det finns enligt Johanna Lindberg fyra utmaningar som projektet har att hantera: tekniken, affärsmodellen, trygghetsfrågan och juridiken.

Svensk plattform

– Det tekniska är egentligen inga problem. Vi har plattformen Predictive Movement som ska samordna de olika tekniska lösningar som företag och andra använder sig av. Det är en öppen plattform, men vi är noga med att den är helt driftad i Sverige. Det är en viktig fråga att driftsdata inte sprids utanför landets gränser.

En större utmaning är att utveckla fungerande och hållbara affärsmodeller.

– I princip ska du kunna kombinera betalande kunder och en sjuktransport i samma bil som kanske körs av någon på ideell basis. Så i praktiken är det tre olika affärsmodeller med olika förutsättningar som ska samordnas. För samordning av transporter inom civilsamhället, får vi hjälp av vår samarbetspartner Skjutsgruppen, en ideell förening som jobbar med samma teknik som vi, säger Johanna Lindberg.

Minskad klimatbelastning

En effektivisering av transporterna i landsbygder har flera vinster där bättre utnyttjande av vägarna, bättre tillgänglighet i landsbygder och en minskad klimatbelastning är de främsta. I ett första steg hoppas projektgruppen att RörLa kan skapa en modell som används i Norrbotten, berättar Johanna Lindberg.

– Men vi har också pratat med Svensk kollektivtrafik och de är väldigt intresserade, så det skulle kunna vara en modell som kan spridas över hela landet. Behoven ser snarlika ut på många olika håll i landet, säger hon.

Fakta: Rörliga Landsbygder, RörLa

Projektägare: Luleå tekniska universitet

Kontaktperson: Johanna Lindberg

Projekttid: 2021-11-01 – 2025-10-01

Beviljad medel från: Region Norrbotten

Publicerades