Landsbygdsnätverket

Museisamarbete för ökat fiskintresse

En bred sammanslutning av fiskeintressenter jobbar tillsammans med Skansen för att sprida kunskap om fiskens betydelse för samhället i stort. Satsningen har blivit en succé och går nu in på sitt sjätte år.

Fisken har ett värde – även utöver kilopriset.

Kanske är det en devis som på ett bra sätt sammanfattar den fiskesatsning som en bred sammanslutning av fiskeintressenter i Stockholm sedan flera år driver tillsammans med friluftsmuseet Skansen.

Stockholms Fiskareförbund har länge samarbetat med Skansen och bland annat haft försäljning från en fiskebod under somrarna. För fem år sedan skalades satsningen upp och har sedan vuxit år för år. I somras var fiskodlaren Ola Öberg en av deltagarna.

– Vi var både sportfiskare, yrkesfiskare, fiskodlare, myndighetsfolk och representanter från olika föreningar. I en av dammarna satte vi ut fisk från en odlare i Enköping som ungarna fick dra upp. Några hjälpte till att väga och filea fisken och andra stod och stekte, rökte och halstrade, berättar Ola Öberg.

Många besökare

På plats fanns även den nationella organisationen Sportfiskarna och Flugfiskecenter, liksom Surströmmingsakademien som ville förevisa sin speciella faiblesse för fisk. SVA som har det övergripande ansvaret för landets fiskhälsa fanns också där. Charlotte Axén från myndigheten visade olika fisksorter, dissekerade och förklarade.

Eftersom Skansen under samma helg hade samkört med Coops medlemsdag, vilket innebar gratis inträde, var tillströmningen av folk särskilt hög.

– Det var fantastiskt roligt. Det var över 20 000 personer på plats varje dag under helgen som vi körde och jättemånga var intresserade och nyfikna. Jag tror det är just så, genom de personliga mötena, som vi på riktigt kan skapa ett intresse och en förståelse, säger Ola Öberg.

Andra viktiga aktörer har varit fiskeklubben Strömstararna liksom Länsstyrelsen i Stockholm som länge arbetat för att skapa samarbeten mellan olika fiskeintressenter i länet.

Många värden

Ola Öberg hoppas att Stockholmsinitiativet på Skansen kan inspirerar fiskeintressenter på fler håll i landet.

– Fler borde köra det här, det är en toppengrej. Fisken har ju så många olika värden, som naturupplevelse, som livsmedel, som jobbskapare. Och folks kunskap kan definitivt bli bättre. Detta är ett jättebra sätt att åstadkomma det på.

Och satsningen på Skansen har inte bara ökat intresset och spridit kunskap, det har också fört länets många olika fiskeintressenter samman, menar Ola Öberg.

– Det finns alltid olika aktörer som ibland har olika intressen, men om man träffas och börjar prata så ökar förståelsen och konflikterna minskar. Då är det lätt att hitta gemensamma nyttor.

Text: Jakob Hydén
Foto: Ola Öberg

Publicerades