Landsbygdsnätverket
Integration

Naturgården vill inspirera fler att jobba med mat

Med syftet att inspireras till att komma igång med egna verksamheter inom livsmedelsbranschen, åkte en busslast kvinnor från SDF Västra Hisingen, Innovation and Business Center på studiebesök till kravgodkända Naturgården. Här fick man lära om företagande på landsbygden, svenska råvaror och förädlingen av dessa, om matens ursprung och om hur honung blir till.


- Vad vackert, så tyst och fint allt är, utbrast en kvinna förvånat och gjorde en svepande gest över marken runt Naturgården, jag har aldrig varit någon annanstans än på Biskopsgården sedan jag kom till Sverige.

Aldrig varit på landet

Att aldrig ha lämnat Göteborg var något hon delade med samtliga kvinnor som deltog i studiebesöket. Allesammans kom under dagen att revidera sina förutfattade meningar om svenska landsbygder.

- Dagen blev en riktig aha-upplevelse för kvinnorna. De flesta är präglade av hur landsbygden såg ut och fungerade i sina hemländer – en verklighet som ofta är långt från de svenska landsbygdernas liv, funktion och företagsamhet, berättar arrangören Yusra Moshtat som är verksam i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration.

integration

Naturgården ägs och drivs av Claes-Erik och Emma Bergstrand. Gården är kravgodkänd sedan trettio år. Allt kött är ekologiskt. Djuren föds upp på den egna gården och på andra kravgodkända gårdar. På gården sker hela processen med att möra, stycka och packa köttet av ägarna och fyra heltidsanställda.

Styckning, märkning och korvstoppning

Integration

Claes-Erik och Emma tog väl hand om gruppen som fick byta om och ta på sig skyddskläder innan de följde med in i styckningshallen. Där fick de se hur ett hängmörat nötdjur styckas.

Integration kött märkning

- Vi berättade hur man genom den slutliga produktens märkning kan följa hela processen, klassificeringssystemet av djuret, vilket slakteri, vilken styckningsanläggning fram till köttdisken, berättar Claes-Erik Bergstrand.

Kvinnorna fick också se hur man gör korv. Korven säljs i gårdens egen butik. Efter att i många år sålt sitt ekologiska nötkött till skolor och förskolor runt om i närområdet beslöt sig Claes-Erik och Emma att satsa på egen gårdsbutik. Där säljer de inte bara köttlådor utan även förädlade produkter som korv och charkuterier.

- I gårdsbutiken fanns många spännande varor som kvinnorna med stor glädje och nyfikenhet handlade. De köpte kött, honung, grönsaker och ägg. Alla produkter är ekologiska och kommer från Naturgården eller närområdet, säger Yusra Moshtat.

Lärde sig om hur honung blir till

integration bikupor

I det vackra vädret surrade det löftesrikt från gårdens bikupor. Efter en tveksam och osäker inledning hos kvinnorna som var skeptiska till bina, växte istället fram en fascination för hur honung blir till när Emma Bergstrand visade hur bina arbetar och hur ett bisamhälle är sammansatt.

Syftet med studiebesöket på gården var att inspirera deltagarna att starta egna verksamheter inom livsmedelsområdet. Och kanske kan en bikupa hemma i kvarteret vara en god början - i alla fall om man får tro Claes-Erik och Emma Bergstrand.

Satsa på egen bikupa

integration mat bin honubg

 - Bikupor kan man ju ha på en balkong mitt i staden så det kan ju vara en idé för er att ta med hem och kanske komma igång med att liten lokal produktion av honung, sa de uppmuntrande till kvinnorna.

Efter studiebesöket om att driva företag på landsbygden följer ännu en studiedag för gruppen. Då kommer de lära om mathantering, egenkontroll, regler, tillstånd och sådant som gäller i samband med hantering av livsmedel och mat.

- De flesta av deltagarna har som dröm att starta verksamhet inom catering, öppna en kiosk eller jobba i kök. Helst vill de kombinera matkultur och smaker från sina hemländer med svensk matkultur och svenska råvaror, säger Yusra Moshtat som var väldigt nöjd med studiebesöket på Naturgården.

Integration livsmedel kött

Text: Mickan Thor
Foto: Yusra Moshtat

Publicerades