Landsbygdsnätverket
Peter Andersson och Hanna Viklund vid foderbord med bruna kor som äter hö.

Nyfiken på...Boda gård

Hanna Viklund, berätta lite om hur ni har hamnat där ni är och vad ni håller på med.

– Gården har funnits i min släkt sedan 1790. Vi har nyligen tagit över gården från min mamma. Hon bor fortfarande kvar och är drivkraften till många av aktiviteterna på logen, bland annat. Vi bor i granngården där vi bedriver den huvudsakliga jordbruksdriften och djurhållningen.

Förädlar ni några produkter vidare?

– Vi upplever att intresset och medvetenheten att konsumera hantverksmässigt gjord mat växer och har kanske aldrig varit så trendigt som nu. Fler vill veta vad de äter och värdesätter lokalproducerad och svensktillverkad mat och gamla traditioner. Idag säljer vi köttlådor från nöt och lamm, ägg, samt handspunnet garn från fåren och alpackorna. Vår ambition är att kunna livnära oss på gården, genom att utveckla verksamheten och gården vidare. Vi håller därför på att bygga ett förädlingskök som kommer att göra det möjligt att utveckla verksamheten ytterligare, med mathantverket i fokus. En produkt som vi tänkt satsa på och som inte finns i närområdet är hantverksmässig gårdsglass, med mjölk som huvudråvara, och naturlig smaksättning. För att stärka gården som besöksmål kommer byggnaden även att innehålla en gårdsbutik och ett mindre café där vi kan sälja de produkter vi tillverkar.

Har ni fått några stöd till investeringarna?

– För tre år sedan fick vi investeringsstöd för att bygga en ny lösdriftshall till kossorna. Lösdriftshallen, som stod klar för ganska precis två år sen, har underlättat den dagliga driften och gjort det möjligt att utöka besättningen och lönsamheten på gården.

Planerna att bygga ett förädlingskök har funnits sedan 2017 när jag gick nystartsutbildning inom mejeri på Eldrimner. Just då var vi i behov av att bygga en ny lösdriftshall till kossorna, vilket prioriterades då. Att bygga ett förädlingskök innebär stora investeringar. Det har under många år varit slut på pengar för företagsstöd inom landsbygdsprogrammet. När det fattades beslut om att nuvarande landsbygdsprogram skulle förlängas och att nya pengar skulle tillsättas för investeringar inom förädling, skickade jag genast in en ansökan om investeringsstöd, för att bygga ett förädlingskök. I våras fick vi ett positivt beslut om att stöd beviljats för satsningen. Nu är vi i full gång att bygga, med mål att vara klar våren/sommaren 2022.

Om ni skulle få önska, hur skulle ansökning om att få stöd och att få dem utbetalda kunna göras på ett så enkelt sätt som möjligt?

– Det är en hel del administration kring att söka stöd och slutredovisa, det gäller att ha koll på redovisningen och alla kvitton. Trots att det är en hel del jobb så tycker jag att det är bra att alla kostnader ska redovisas mot kvitton. Jag upplever att det ändå har varit relativt enkelt att både ansöka om stöd och slutredovisa investeringarna för att få utbetalning.

Vad är Boda gård om tio år? Hur hoppas ni att verksamheten ser ut då?

– Vår vision är att utveckla Boda gård till ett lönsamt och attraktivt småskaligt landsbygdsföretag. Vi vill bidra till en levande landsbygd och hoppas att vi ska bli ett attraktivt turistmål. Målsättningen är absolut att skapa ett familjeföretag som vi ska kunna livnära oss på. Förhoppningsvis har vi även några anställda inom några år.

Ni bor i Stigsjö, ca 1,5 mil utanför Härnösand. Hur önskar ni att Stigsjö ska utvecklas?

– Vi hoppas att Stigsjö ska fortsätta att vara en levande landsbygd och att fler barnfamiljer flyttar hit ut. För att få inflyttning till landsbygden är det otroligt viktigt att det finns en viss service, och företagande. Vi önskar att skolan, affären och äldreboendet finns kvar, men även att det blir fler landsbygdsföretagare och turistsatsningar i bygden. Vi tror att fler företag och turistmål ger ringar på vattnet även för vår verksamhet.

Fakta om Boda gård

Geografi: Boda by i Stigsjö socken 17 km väster om Härnösand.

Ägare: Hanna Viklund och Peter Andersson.

Åkerareal: Brukar 80 ha varav 25 ha är ägd åkermark.

Produktion: Ekologiskt certifierad uppfödning av ett femtiotal köttdjur och dessutom, får, alpackor och uppfödning av dressyrstammade halvblodshästar.

Annan verksamhet: Bo på lantgård i bagarstugan, uthyrning av festlokal samt arrangemang som logdans, öppet hus och julmarknad på logen.

Äger också ett hyreshus i Härnösand med några lägenheter och affärslokaler. En av lägenheterna hyrs ut via Airbnb.

Publicerades